– Bošnjačko nacionalno vijeće vjeruje da će direktori sjeničkih srednjih škola u najkraćem mogućem roku revidirati plan upisa i uskladiti ga sa zakonom, te da imaju na umu realne potrebe i interese djece koja pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku – navedeno je u saopćenju.

Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je rukovodstvo Općine Sjenica koje je i podržalo ovakav prijedlog plana upisa da “prestanu sa diskriminacijom Bošnjaka i da poštuje zakone koji regulišu obrazovanje na manjinskim jezicima”.

Ove školske godine u općini Sjenica, osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku završava 297 učenika, a nastavu na srpskom jeziku svega 65 učenika.

Prema tom broju svršenih osnovaca potrebno je ponuditi barem 13 odjeljenja, od čega bi trebalo planirati deset odjeljenja na bosanskom, a tri na srpskom jeziku, dodali su.

Iz BNV-a su podsjetili da su Bošnjačko nacionalno vijeće i direktori srednjih škola u Sandžaku u decembru 2020. godine postigli dogovor o prijedlogu planu upisa u srednje škole i to u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, te da postignuti dogovor iz decembra prošle godine koji je bio usklađen sa realnim potrebama nastave na bosanskom jeziku nisu ispoštovali direktori sjeničkih srednjih škola i direktor Ekonomsko trgovinske škole iz Novog Pazara.

Prema sadašnjem prijedlogu plana upisa, koji je podržala Općina Sjenica, Gimnazija “Jezdimir Lović” i Tehničko-poljoprivredna škola nude pet odjeljenja na srpskom jeziku i pet odjeljenja na bosanskom jeziku, što je ukupno deset odjeljenja te će priliku za upis u srednju školu imati samo 300 učenika, dok će 62 učenika ostati bez srednje škole, jer ukupan broj učenika koji završava osmi razred školske 2020/21. godine iznosi 362 učenika.

– Predloženi plan upisa, djeci koja pohađaju nastavu na bosanskom, uskraćuje obrazovanje na maternjem jeziku u srednjim školama čime se posredno Bošnjacima i onemogućava nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Bošnjačko nacionalno vijeće ovim putem obavještava javnost da će učiniti sve u svojoj nadležnosti da se spomenuti predloženi plan upisa u srednje škole ispravi što prije i to u cilju zašite interesa djece koja se školuju na svom maternjem jeziku te nastave na bosanskom jeziku – zaključili su.