Jeste li već potpisali peticiju protiv odlaganja nuklearnog otpada na granici BiH?

Povodom najava da Republika Hrvatska ima namjeru napraviti odlagalište nuklearnog otpada u Trgovskoj Gori, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, pokrenuta je peticija kojom građani BiH imaju priliku usprotiviti se ovom potencijalnom ugrožavanju života, okoliša i turizma u ovom dijelu BiH.

Uzimajući u obzir da se radi o ozbiljnoj aktivnosti koja se tiče obje države i života ljudi u dvije zemlje, za to postoji pravni okvir kojeg institucije Bosne i Hercegovine moraju koristiti kako bi se zaustavila Hrvatska u namjeri da truje građane BiH. 

Otpad iz nuklearne elektrane Krško čine ozračeni materijali i tzv istrošeni izvori radioaktivnosti, oko 3000 tona otpada. Neophodno je naglasiti da na predmetnom lokalitetu postoji veliki broj površinskih vodotoka.  Uzme li se u obzir krug od 5 km od lokacije predviđene za odlaganje, dobiti će se površina od 78,5 kvadratnih kilometara. Ukupna zona potencijalne ugroženosti oko lokacije je 70% u teritoriji Bosne i Hercegovine, a najbliža veća urbana sredina u Bosni i Hercegovini je samo 3 km udaljeni Novi Grad. 

Stručnjaci tvrde da je u BiH potencijalno ugroženo blizu 230 000 ljudi. Pored ugrožavanja života ljudi, Bosni i Hercegovini prijeti ekološki kolaps. Pod zaštitom su dvije oblasti koje su potencijalno ugrožene, lijeva obala Une i dolina od naselja Trgovi ka Dvoru. Područja od posebnog značaja su Nacionalni park Una, zatim cijeli tok rijeke Une te ušće rijeke Sane u Unu. 

Ne želimo dozvoliti kraj turizmu i životu na ovim područjima i zato Vas pozivamo da i Vi potpišete peticiju protiv odlaganja nuklearnog otpada na granici sa BiH klikom OVDJE.

cazin net