Ko se u Allaha pouzda, On će ga čuvati i spasiti makar se našao u utrobi ribe

Piše: Halid ibn Abdur-Rahman el-Dugajri / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ovo su neka razmišljanje o čudima Allahovog stvaranja, Njegovoj odredbi, svemoći i milosti u kazivanju o Allahovom poslaniku, Junusu, a.s., kada ga je kit progutao, te o tome kako ga je Allah čuvao i potčinio mu stvari i stvorenja koja su se u datom trenutku ponašala suprotno svojoj prirodi.

Uzvišeni Allah odredio je situaciju i trenutak u kojem je Junus, a.s., bio bačen u more, a zatim mu je potčinio tačno određenog kita koji je došao u tačno određeno vrijeme, otvorio usta i direktno progutao Junusa, a.s.

Da je kit zakasnio nekoliko trenutaka, ili da se ispriječila bilo kakva prepreka pa da Junus, a.s., u tom trenutku ne uđe u usta kita, Junus, a.s., bi se, nakon što je bio bačen u more, utopio. U takvoj situaciji teško bi bilo ko izbjegao smrt u morskim dubinama, čak i ako bi bio vješti plivač, jer, bez obzira koliko dugo plivao, na kraju bi mu ponestalo snage i on bi se utopio.

Naravno, osim ako Allah drugačije nije odredio. U Allahovoj ruci je odredba i niko je ne može spriječiti, i kad On odluči da se nešto desi, samo kaže: ”Budi!”, i ono bude.

Stoga, samo Allah Svemogući odredio je da između svih putnika, Junus, a.s., bude taj koji će biti bačen u more, Allah je Onaj Koji je odabrao određenog kita između svih kitova i riba u moru, i poslao ga, možda iz velike daljine i iz morske dubine, u tačno određeno vrijeme i na tačno određeno mjesto.

Svemogući Allah je iz Svoje neizmjerne milosti i dobrote, nadahnuo kita da otvori usta i proguta Junusa, a.s., i da mu sačuva tijelo, tako da mu nije načinio nikakvu štetu.

Samo Allah Svemogući spasio je Junusa, a.s., na mjestu na kojem u osnovi nema spasa, jer kit je bio gladan, bila mu je potrebna hrana, ali i pored toga, Allah je htio da kitova utroba bude zaštita i spas za Junusa, a.s.

Samo Allah Svemogući, Kojem nije ništa skriveno ni na nebu, ni na Zemlji, ni na kopnu, ni u moru, znao je da Junus, a.s., nije umro i da je na sigurnom mjestu, makar se to mjesto zvalo utroba kita,  dok su putnici na lađi bili ubijeđeni da se utopio, ili da su ga ribe pojele.

Samo Allah Svemogući spasio je Junusa, a.s., od utapanja u moru, zatim ga je spasio od kita da ga ne ubije i ne pojede kao slasan zalogaj, zatim mu je potčinio kita da ga izbaci na kopno, zatim ga je spasio i sačuvao na zemlji učinivši da vriježa tikve iznikne na mjestu gdje ga je kit izbacio, i u svim situacijama i stanjima kroz koja je prošao u toku tog velikog iskušenja, Junus, a.s., bio je pod okriljem Allahove zaštite, tako od toga nije imao loših posljedica.

Samo Allah Svemogući nadahnuo ga je da pozove svoga Gospodara, dovom i pozivom koji je uzdrmao cijeli svemir, pozivom u kojem je izrazio svu svoju nemoć i potrebu za Onim u čijoj ruci su ključevi svega, pozivom u kojem je priznao da je pogriješio i učinio zulum prema samom sebi, pozivom i dovom koju Allah spominje u Kur’anu i koju je učinio sredstvom spasa svakom vjerniku koji se nađe u nevolji i kojeg iskušenja i brige skole, objavivši: ”I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: ‘Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si!, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!’” (El-Enbija, 87.)

Stoga, pouzdaj se u Allaha Svemogućeg u čijoj ruci je sva vlast i odredbe, što više Ga veličaj i slavi, traži utočište kod svoga Milostivog Gospodara skrušenom dovom, i vidjet ćeš da će ti Allah dati ono što će te obradovati i što će ti u srce radost unijeti.

Znaj sa sigurnošću da, ako te Allah želi čuvati i spasiti, On će te čuvati bez obzira kakva te nevolja zadesila i sa koliko strana budeš napadanut, On će ti dati izlaz iz svake situacije i opskrbit ćete odakle se i ne nadaš.

I neka ti je uvijek na umu hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem je rekao: ”Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga pred sobom, znaj za Allaha u blagostanju, On će znati za tebe u nevolji. Znaj da ono što te je zaobišlo, nije te moglo zadesiti, a što te je zadesilo, nije te moglo zaobići. Znaj da je pobjeda sa strpljivošću, da poslije nevolje dolazi izbavljenje, a da poslije teškoće dolazi olakšanje.” (Ahmed)

Izvor:saff.b