Kur’anske poruke i pouke: Zavidnik nikad nema rahatluka

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Četvero je uzrok teškog života, loše sreće i tjeskobe u grudima:

-Prvo je nezadovoljstvo sa Božijom odredbom.

-Drugo je činjenje grijeha bez pokajanja (tevbe), na što aludira ajet: ”Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (Eš-Šura, 30.)

Tumačeći ajet: ”A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova.” (El-Mutaffifun, 14.), Hasan el-Basri je rekao: ”To je grijeh na grijeh sve dok srce ne oslijepi i ne umre.”

-Treće je mržnja prema ljudima, želja za osvetom i zavidnost na blagodatima koje im je Allah dao. U ajetu dolazi: Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli.” (En-Nisa’, 54.)

Rečeno je: “Zavidnik nikad nema rahatluka.”

-Četvrto je zapostavljanje zikra i veličanja Allaha, dž.š., te okretanje glave od Kur’ana, na šta aludira ajet: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.” (Ta-ha, 124.)

– Mnogi ljudi danas pate od nedostatka Božijeg blagoslova i berićeta u nafaki i životu općenito, a zaboravljaju kur’ansku istinu: ”A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-A’raf, 96.)

Allah uskraćuje blagoslov i berićet zbog nedostatka bogobojaznosti i širenja grijeha. Kada bi se ljudi držali Pravog puta i bili bogobojazni, Allah bi im u obilju davao nafaku i spuštao Svoj blagoslov na njih, kao što dolazi u ajetu: ”A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili.” (El-Džinn, 16.)

– Kur’an nas uči da kad je kod čovjeka neispravno (neiskreno) vjerovanje, neispravno mu je i ponašanje. To potvrđuju ajeti: A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naručje ne daju!” (El-Ma’un, 4.-8.) Licemjeri su u pravilu škrti, jer oni ne vjeruju da Allah daje nafaku.

– Ibnul-Kajjim el-Dževzi je rekao: ”Allah, dž.š., odgaja Svog roba kojeg voli i koji je poštovan kod Allaha, i čuva ga od najmanjeg grijeha i posrtanja. Zato je takav Allahov rob uvijek budan i oprezan. A što se tiče čovjeka koji kod Allaha ne vrijedi i na kojeg je srdit, Allah mu otvori puteve grijeha i kad god se oda nekom grijehu, ostvari i neku dunjalučku blagodat. Taj obmanuti i uobraženi čovjek misli da je to zbog Allahove dobrote prema njemu, a ne zna jadnik da je to zbog toga što je on kod Allaha odbačen i da mu Allah time želi samo povećati kaznu. Uzvišeni Allah je objavio: ”I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.” (El-En’am, 44.)

– U Kur’anu dolazi: ”A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati – njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati. ‘Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!’” (Et-Tur, 17.-19.)

Sretan završetak za vjernike koji se spominje u ovom ajetu, olakšat će tvoje trenutno teško putovanje ka Ahiretu, jer Allah će sigurno ispuniti Svoje obećanje. Zato ne posustaj, već odlučno i strpljivo nastavi svoje putovanje do konačnog cilja – do Dženneta koji je prostran koliko nebesa i Zemlja.

Izvor:saff.ba