ZNANSTVENICI SU POTVRDILI ISLAMSKI PRINCIP ZAŠTO JE VAŽNO RANO LEĆI I RANO USTATI.