Islamska zajednica u BiH: Evo iznosa visine vitara i nisaba za ovu godinu

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo je u februaru odluku kojom je utvrđena visina sadekatu-l-fitra za ramazan 1441. h.g./2021. godine. Polazna osnova za određivanja ovogodišnje visine sadekatu-l-fitra su, kao i obično, vrijednosti utvrđene u prethodnoj godini i aktuelne cijene prehrambenih proizvoda.

Vitre

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, usljed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, zabilježen je pad bruto domaćeg proizvod (BDP) od 6,3 posto u toku 2020. godine, a zabilježena je i inflacija u prosjeku od 1,5 posto. U istom periodu došlo je do povećanja cijena hrane i bezalkoholnih pića u iznosu od jedan posto. Prosječna neto plaća u BiH, u decembru 2020. iznosila je 966 KM i veća je za 3,9 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Iz navedenih podataka se može zaključiti da nije došlo do promjena ekonomskog stanja u BiH, koje bi rezultirale značajnijim rastom ekonomije, BDP-a i životnog standarda građana. Iako je zabilježen neznatan rast prosječnih plata, ali i neznatno povećanje cijena hrane, ipak, nije došlo do promjena koje bi mogle uticati na visinu sadekatu-l-fitra u odnosu na prethodnu godinu.

Isto se odnosi i na zemlje u kojima živi bošnjačka dijaspora – Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju-Sandžak, ali i za EU te SAD, a iznose za ove zemlje pogledajte u fotogaleriji.

Iznos sadekatu-l-fitra za Bosnu i Hercegovinu i ove godine ostao 20 konvertibilnih maraka, deset i sedam.

Nisab

Također, na osnovu cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u BiH, Vijeće muftija je utvrdilo i iznos nisaba za mjesec ramazan 1442. h. godine u visini od 8.920 KM, 4.250 eura ili 5.060 američkih dolara.

“Zekat na zlato, srebro, novac, štednju, dionice, trgovačku robu i druge vrijednosti koje podliježu ovoj vrsti nisaba daje se u iznosu od 2,5 posto na ukupnu vrijednost na dan obračuna“, pojašnjavaju iz IZ-a.

Sve informacije i pomoć oko načina obračuna zekata, kao i instrukcije za uplatu zekata i sadekatu-l-fitra u fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice mogu se pronaći na www.zekat.ba

Izvor:cazin.net