Skupština je održana u Domu policije u Sarajevu 4. septembra.

U svom obraćanju Salih Kulenović, predsjednik Patriotske lige Bosne i Hercegovine, kratko je evocirao sjećanje i organiziranje otpora nadolazećoj agresiji na BiH koje je intenzivirano nakon historijskog skupa predstavnika bošnjačkog naroda kojeg je organiziralo rukovodstvo SDA 10. juna 1991. godine u Domu policije u Sarajevu, kojim je rukovodio Alija Izetbegović. Na skupu je razmatran položaj muslimana u Jugoslaviji, te formiran Savjet za nacionalnu odbranu i izdat “Proglas” u kome je istaknuta težnja muslimana za cjelovitu i građansku Bosnu i Hercegovinu sa punim slobodama i pravima građana u njoj”, a u odbranu BiH pozvani su svi njeni građani.

Kulenović je istakao aktivnosti Patriotske lige Bosne i Hercegovine u prethodnom mandatu sa posebnim akcentom na aktivnosti rješavanja pitanja pokretača i organizatora otpora, održanim okruglim stolovima čiji radovi su planirani za objavu u Zborniku radova koji bi se u narednom periodu koristio u pripremi i izdavanju monografije Patriotske lige.

Patriotska liga je predstavljala osnovu u stvaranju i osnivanju Armije Republike Bosne i Hercegovine pod čijom zastavom je odbranjena suverena Republika Bosna i Hercegovina.

Sulejman Vranj

 

Nakon obavljenog tajnog glasanja za predsjednika Patriotske lige izabran je Sulejman Vranj – Sule, a na listi su još bili Atif Šaronjić – Emir i Murat Silajdžija.

Skupštinsko rukovodstvo će predvoditi Esad Muhibić – Eso uz zamjenike Ismeta Letu i Dževada Tosunbegovića.

Generalni sekretar u narednom mandatu bit će Esad Vražalica.

Izabrani su Nadzorni odbor, Sud časti i Statutarna komisija.