VIJEĆE SIGURNOSTI UN-A ODBACILO REZOLUCIJU RUSIJE I KINE O UKIDANJU OHR-A

Vijeće sigurnosti UN-a je sa dva glasa “za” i 13 “suzdržanih” odbacilo Rezoluciju Kine i Rusije kojom se traži ukidanje Ureda visokog preddstavnika u Bosni i Hercegovini.

Ruski predstavnik Dimitrij Poljanski primio je ovu odluku sa žaljenjem i zamolio da ne prave dalje destruktivne korake.

Izvor:hayat.ba