BIH ZVANIČNO NA POPISU ZEMALJA KOJIMA TREBA UKINUTI OGRANIČENJE PUTOVANJA U EU

Nakon preispitivanja na temelju preporuke o postupnom ukidanju privremenog ograničenja neobaveznih putovanja u EU Vijeće je ažuriralo popis zemalja, posebnih upravnih područja te drugih subjekata i teritorijalnih tijela za koje bi trebalo ukinuti ograničenja putovanja. Kako je utvrđeno u preporuci Vijeća, taj će se popis nastaviti preispitivati svake dvije sedmice i prema potrebi ažurirati.

Države članice trebale bi od 1. jula 2021. na temelju kriterija i uvjeta utvrđenih u preporuci postupno ukidati ograničenja putovanja na vanjskim granicama za osobe s boravištem u sljedećim trećim zemljama:

Albanija
Armenija (novi unos)
Australija
Azerbajdžan (novi unos)
Bosna i Hercegovina (novi unos)
Brunej Darussalam (novi unos)
Kanada (novi unos)
Izrael
Japan
Jordan (novi unos)
Libanon
Crna Gora (novi unos)
Novi Zeland
Katar (novi unos)
Republika Moldova (novi unos)
Republika Sjeverna Makedonija
Ruanda
Saudijska Arabija (novi unos)
Srbija
Singapur
Južna Koreja
Tajland
Sjedinjene Američke Države
Kina (podložno potvrdi o reciprocitetu).

Ograničenja putovanja trebalo bi postupno ukinuti i za posebna upravna područja Kine Hong Kong i Makao.

U kategoriji subjekata i teritorijalnih tijela koje najmanje jedna država članica ne priznaje kao države postupno bi trebalo ukinuti i ograničenja putovanja za Kosovo (novi unos) i Tajvan.

Osobe s boravištem u Andori, Monaku, San Marinu i Vatikanu trebalo bi za potrebe ove preporuke smatrati osobama s boravištem u EU-u.

Kriteriji s pomoću kojih se određuju treće zemlje za koje bi trebalo ukinuti postojeća ograničenja putovanja ažurirani su 20. svibnja 2021. Njima je obuhvaćena epidemiološka situacija i opći odgovor na COVID-19 te pouzdanost dostupnih informacija i izvora podataka. U obzir bi i dalje trebalo uzimati reciprocitet i odlučivati za svaku zemlju pojedinačno.

U toj preporuci sudjeluju i zemlje pridružene Schengenu (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

Osnovne informacije

Vijeće je 30. juna 2020. donijelo preporuku o postupnom ukidanju privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU. Ta je preporuka sadržavala početni popis zemalja za koje bi države članice trebale postupno ukinuti ograničenja putovanja na vanjskim granicama. Popis se preispituje svaka dva tjedna i prema potrebi ažurira.

Vijeće je 20. maja donijelo izmijenjenu preporuku kako bi, kao odgovor na aktualne kampanje cijepljenja, uvelo određena izuzeća za cijepljene osobe i ublažilo kriterije za ukidanje ograničenja za treće zemlje. Izmjenama se ujedno uzimaju u obzir mogući rizici koji proizlaze iz novih varijanti, zbog kojih je uspostavljen mehanizam hitnog kočenja kako bi se moglo brzo reagirati ako se u trećoj zemlji pojavi varijanta koja je od interesa ili izaziva zabrinutost.

Preporuka Vijeća nije pravno obvezujući instrument. Za provedbu njezina sadržaja i dalje su odgovorna tijela država članica. Ona mogu ograničenja putovanja za zemlje navedene na popisu ukidati isključivo postupno, osiguravajući pritom potpunu transparentnost.

Države članice ne bi trebale donijeti odluku o ukidanju ograničenja putovanja za treće zemlje koje nisu navedene na popisu prije nego što se o tome donese koordinirana odluka.

Izvor:hayat.ba