Bio je najbolji, najdarežljiviji i najhrabriji čovjek

”Bio je najbolji čovjek, bio je najdarežljiviji čovjek i bio je najhrabriji čovjek.”

Porijeklo hadisa

Porijeklo navedenog hadisa potječe od Buharije i Muslima (Šejhan), Tirmizije, Ibn Madže a prenosilac je Enes b. Malik, radijallahu anhu.

Povod nastanka

Buharija i drugi autori hadiskih zbirki i zabilježili su podatak u kojem se kaže da su stanovnici Medine jedne noći čuli nekakav strašan zvuk. Svi su se prepali i ustali iz svojih postelja i krenuli u pravcu odakle je zvuk dolazio. U putu su sreli Allahovog  Poslanika kako se vraća iz tog pravca. Rekao im je da se vrate jer nema nikakve opasnosti. Znači, on je prvi reagovao na tu pojavu i nije čekao da to neko drugi uradi.

Komentar

Šira verzija prethodnog hadisa kod imama Buharije u Sahihu glasi: ”Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, bio je najljepši i najhrabriji čovjek. Jedne noći se stanovništvo Medine uplašilo od neprijatelja, pa je na glas opasnosti izašlo, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio izašao da izvidi šta se dešava, susrete se s njima. Bio je na neosedlanom konju Ebu Talhinom, a na vratu mu bijaše sablja i vikaše: ”Ne strahujte! Ne strahujte!”

Ima još hadisa i izjava od strane ashaba u kojima čitamo o lijepim vrlinama Allahovog Poslanika. On je, uistinu, bio izuzetna ličnost, koji je svojim lijepim osobinama plijenio ljudska srca, osvajao neprobojne barikade ljudskih osjećaja, od neprijatelja pravio prijatelje. Ali, znao je kako treba postupiti u određenoj situaciji.

Jednom je sjedio sa svojim ashabima u Medini, nedaleko od svoje džamije, kada je naišao jedan jevrej koji je glasno izazivao nekoga s kime će se pohrvati. Ashabi su šutjeli, a on je ponovio svoj poziv: ”Ima li neko ko se smije sa mnom pohrvati?” Svi su šutjeli, a Alejhisselam je ustao, pohrvao se sa jevrejom, oborio ga i tom prilikom rekao: ”Snažan musliman draži je Allahu od slabića, a svaki musliman je dobar.” (Ibn Madže).

Ovaj slučaj najbolje ilustruje i pokazuje pravo lice Allahovog Poslanika. Blag kada je to potrebno, ljut kada je istina ugrožena, hrabar kada to zahtjeva situacija itd.

Zbog toga je najbolji uzor svim muslimanima cijelog svijeta. Allah, dželle šanuhu, kaže: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje: (El- Ahzab, 21.)

On je stekao ovakav tretman kod Allaha, dželle šanuhu, ne zbog toga što je predstavljao zbirku mudrosti ili knjigu protokola, već što je kao živo ljudsko biće sjedinio plemenite vrline svake vrste. On nam je svojim riječima i svojim djelima pokazao kako se može živjeti, raditi i ostati u trajnoj konekciji s dragim Allahom, dželle šanuhu. Ako vođa jednog naroda misli samo na sebe i svoju korist, on je ograničen, sputan i ne može ispravno djelovati. Allahov Poslanik je volio svoju porodicu, ali je volio i druge ljude. Dijelio je zadnji zalogaj sa svojim ukućanima i sa svojim komšijama. Zbog toga je on usvetun haseneh, a ne zbog nekih drugih vrijednosti. Pa, zar nije čast biti sljedbenik takvog čovjeka kao što je bio Muhammed, alejhis-selam, najbolji, najdarežljiviji i najljepši Allahov rob koji je kročio na površinu Zemlje.

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila D.

Izvor.akos.ba