Četiri osobe ostale bez posla zbog lažnih diploma

Na današnjem sastanku dogovoreno je da se u roku od 15 dana okonča provjera diploma za preostale uposlene

Obavezu provjere vjerodostojnosti diploma o završenom srednjem i visokom obrazovanju, za razliku od ostalih budžetskih korisnika, još uvijek nije provelo ministarstvo unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde – istaknuto je na današnjem sastanku predstavnika kantonalnog Tima za borbu protiv korupcije, premijerke BPK-a i ministra za obrazovanje.

Kako je naglašeno, od ukupno 224 uposlenih u MUP-u BPK, podaci o školskoj spremi dostavljeni su za samo 52 osobe. Kada je riječ o provjerama u ostalim kantonalnim institucijama, preduzećima i ustanovama, zbog falsifikovanja diploma bez posla su ostale četiri osobe.

Istaknuto je da dinamika provjere diploma u BPK nije bila zadovoljavajuća, jer značajan broj institucija nije blagovremeno i u rokovima koji su definisani uputstvom poduzimao potrebne aktivnosti, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde i odbijalo da postupi u skladu sa zaključcima Vlade BPK i Uputstvom o načinu i postupku provjere diploma, što je značajno umanjilo efikasnost i same rezultate dosadašnjeg provođenja antikoruptivnih aktivnosti.

– Mogu reći da smo djelimično zadovoljni iz razloga što postoje određene institucije odnosno ministarstva koja nisu ispoštovala zaključak Vlade BPK Goražde, kako bismo otkrili da li postoje odnosno ne postoje osobe koje su na osnovu nevjerodostojinih diploma u radnom odnosu. U narednom periodu ćemo mi aktivnije i agresivnije raditi na ovim aktivnosti kako bismo smanjili stopu svih ovih nezakonitih radnji koje su za posljedicu imale da osobe koje nemaju odgovarajuću diplomu rade na određenom radnom mjestu i time zauzimaju radno mjesto nekom ko je na pošten način stekao diplomu – kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da se u roku od 15 dana okonča provjera diploma za preostale uposlene.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde nije postupilo apsolutno po zaključku Vlade jer su od 224 uposlena do sada dostavljeni podaci samo za 52 zaposlenika što znači da velika većina uposlenika uopće nije tretirana provjerom diploma i mi smo zajednički donijeli zaključak da ćemo dati dodatni rok od 15 dana da se postupi po zaključku vlade i resornom ministarstvu i Timu za borbu protiv korupcije dostave podatke, kako bismo okončali ove aktivnosti. U slučaju da se to ne desi, onda ćemo poduzeti druge zakonom predviđene mjere, kako bi utvrdili ko i po kojem zakonskom osnovu je zaposlen u određene institucije – istakla je Obuća.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija kazao je da su dosadašnjom provjerom zabilježena četiri slučaja nevjerodostojnih diploma te da te osobe nisu više u radnom odnosu. Riječ je o dva uposlenika u obrazovnim instiucijama i dva uposlenika u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Podsjetio je da proces provjere diploma prate određeni problemi na koje je uticala i pandemija Covid 19.

– Bitno je je da smo obuhvatili sve budžetske korisnike provjerom i ono što želimo naglasiti jeste da imamo određenih problema, zbog toga što određeni univerziteti traže naknadu za provjeru a imamo i određenih univerziteta koje je teško pronaći jer su u starom sistemu negdje osnovani i ne zna se pravni nasljednik. Također, ima i određenih institucija kantona koje su malo sporije provjeravale odnosno osporavale cijeli ovaj proces, tako da zaključkom sa današnjeg sastanka ih zadužujemo i obavezujemo da u roku dostave podatke kako bi mogli sve objediniti i kasnije objaviti – kazao je Bešlija.

Predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Elmir Pilav naglasio je da četiri osobe sa nevjerodostojnim diplomama u ovom kantonu, u odnosu na ukupan broj uposlenih nije malo, za razliku od drugih kantona gdje je, kako je rekao, na hiljadu uposlenih pronađena jedna diploma koja nije vjerodostojna

-Dosadašnja kontrola je provedena znatno efikasnije nego u drugim kantonima. U prvom koraku provjere diploma radilo se u smislu da li je ta obrazovna ustanova izdala tu diplomu i pronašli smo četiri koje nisu izdate od tih obrazovanih ustanova, što znači da se radi o falsifikovanim diplomama, i zbog toga u sva četiri slučaja je pokrenut krivični postupak a u jednom slučaju je već donesena osuđujuća presuda. Nama je od velike koristi bio registar zaposlenih i registar imenovanih lica koji smo ranije uspostavili, gdje smo u postupku provjere diploma povlačili podatke iz registra i dostavljali samim institucijama i ustanovama, tako da smo suzili prostor da se za nekoga ne izvrši provjera – kazao je Pilav.

Naglasio je da je po zaključku Vlade BPK i Ministarstvo unutrašnjih poslova obavezno da provede postupak provjere naglasivši da će ona sigurno biti izvršena te da će, ukoliko se ne obavi, prema uputstvu biti angažovani inspekcijski i istražni organi da to urade.

– Oko 1200 uposlenika je u kantonalnim institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivač je BPK Goražde. Sad postoji zainteresovanost jedinica lokalne samouprave da se registri zaposlenih prošire i obuhvate uposlenike jedinica lokalne samouprave. Mi ćemo im predložiti da naš postupak provjere diploma provedu i nakon što uđu u registar – kazao je predsjednik Tima za borbu protiv korupcije.

Izvor:fokus.ba