ČOVIĆ OPET PODVALJUJE: REFORMA IZBORNOG ZAKONA I ‘LEGITIMNO PREDSTAVLJANJE’ NIKADA NISU BILI UVJET ZA PRISTUP EU

Čelnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZBiH) Dragan Čović je tokom današnje posjete Žepču izjavio, između ostalog, u vezi s eventualnom koalicijom s “Osmorkom” kako je “paket programskih načela jasno predočio i euroatlantski proces, a ključna stvar za njega je reforma Izbornog zakona”.

To podrazumijeva poznatu Čovićevu matricu o “legitimnom predstavljanju” nauštrub demokratskih načela u Evropskoj uniji. Čović, najblaže rečeno, ne govori istinu jer u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji i zadatih 14 prioriteta Evropske komisije nema priče o famoznom “legitimnom predstavljanju”.

U dijelu Mišljenja koji se odnosi na poglavlje demokratije navodi se sljedeće:

  • Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru.

Faktor je prošlog mjeseca objavio osam uvjeta koje BiH mora ispuniti za kandidatski status, ali ni tu nema Izbornog zakona.

Uvjeti koje će BiH morati ispuniti su sljedeći:

– usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

– izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

– usvajanje Zakona o javnim nabavkama

– poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

– odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima upravljanja granicom i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i osiguravanja funkcionisanja sistema azila

– osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

– garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

– osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU-a, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tečevine EU-a.

Izvor: hayat.ba