Dijaspora mora predočiti pasoš prilikom ulaska u BiH,kako bi izbjegli kaznu od 200KM

Granične policije BiH su pojasnili u kojim slučajevima je predviđena novčana kazna.

Brojni građani iz Bosne i Hercegovine, a koji žive van BiH, ostali su zatečeni činjenicom da im se prilikom ulaska u BiH naplaćuje kazna od 200 KM, odnosno 100 KM ako je plate odmah, iako posjeduju bh ličnu kartu.

Međutim, ova Odluka nije nova, datira iz septembra prošle godine. Donijelo ju je Ministarstvo sigurnosti, a usvojilo Vijeća ministara BiH čime je derogirana prethodno donesena odluka koja je omogućavala da uz ličnu kartu nekažnjeno ulaze na teritoriju BIH.

Naime, Zakon o putnim ispravama propisuje da su putne isprave za državljane BiH, u smislu ovog Zakona pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, zajednički pasoš, putni list, pomorska, odnosno brodarska knjižica i drugi dokumenti kojima se, sukladno međunarodnim ugovorima, omogućava putovanje državljana BiH u inozemstvo, dok Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH propisuje da državljani BiH mogu koristiti osobnu iskaznicu za prelazak državne granice u određenim okolnostima i pod uvjetima utvrđenim bilateralnim sporazumima između BiH i druge države.

Iz Granične policije BiH za Aktu su pojasnili u kojim slučajevima je predviđena novčana kazna.

“Što se tiče prekršajnog procesuiranja, napominjemo da je Zakonom o putnim ispravama propisana novčana kazna u minimalnom iznosu od 100 KM za prekršaj osobe koja pređe ili pokuša da pređe preko granice Bosne i Hercegovine sa nevažećom putnom ispravom, kao i državljanina Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i Hercegovine sa putnim ispravama koje nisu uređene ovim Zakonom. Zakonom o graničnoj kontroli propisana je novčana kazna u minimalnom iznosu od 300 KM za prekršaj fizičke osobe ako pokuša da pređe državnu granicu izvan graničnog prijelaza, izvan radnog vremena graničnog prijelaza, bez važećih putnih isprava ili suprotno namjeni graničnog prijelaza, a istim Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u minimalnom iznosu od 200 KM kazniti za prekršaj fizička osoba ako pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice”, pojasnili su.

Dakle, koja od kaznenih odredbi će biti primjenjena ovisi o utvrđenim okolnostima prilikom vršenja graničnih provjera od strane policijskih službenika, odnosno od dokumentacije koju osoba predoči prilikom namjere prelaska državne granice,piše Crnahronika

Izvor:haber.ba