DOK JE GORJELA DŽAMIJA, ZLIKOVCI IGRALI KOLO: JOŠ SE TRAGA ZA 38 UBIJENIH CIVILA HAN PLOČE

U Han Ploči kod Kiseljaka ovog vikenda bit će održan prigodan program povodom sjećanja na ubijene i nestale civile ovog mjesta.

Iz Organizacionog odbora ovog događaja podsjećaju kako je juna 1993. godine komanda HVO-a u Kiseljaku postavila ultimatum o bezuvjetnoj predaji cjelokupnog muslimanskog stanovništva i pripadnika Armije RBiH, koji su se nalazili u selima Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići. U to vrijeme u ovim selima je živjelo više od 1.000 muslimana, što mještana, što raseljenih osoba protjeranih od srpske vojske.

Nakon što na ultimatum nije odgovoreno, sve elitne i većina ostalih jedinica HVO-a stacioniranih u Kiseljaku i Kreševu napale su ova sela i savladale otpor pripadnika Armije RBiH koji su se zatekli u selima. U ovom napadu svoje učešće su imale i jedinice srpske vojske koje su iz pravca Rakovice pomogle da se ova sela definitivno očiste od domicilnog stanovništva.

Nakon što su ušle u sela, jedinice HVO-a su od 12. do 16. juna 1993. godine počinile stravične zločine.

Zarobljeno je i ubijeno 78 osoba, od kojih su većina bili civili – stare i iznemogle osobe, teški invalidi, žene, pa čak i djeca od 13 godina, a sa njima je bio i imam džemata Han Ploča Omer ef. Drkić.

Zarobljeno je i odvedeno u logore u Kiseljaku više od 400 osoba, gdje su premlaćivani, odvođeni na prisilni rad na prvim borbenim linijama i na mnoge druge načine su maltretirani.

U selu Tulica spaljeno je skoro pola kuća, a selo Grahovci je spaljeno do temelja.

U selima Tulica i Radanovići su spaljeni mektebi, a na Han Ploči minirana je i spaljena džamija, koja je sagrađena 1878. godine. Preživjeli svjedoci pričaju da su dok je džamija gorjela igrali kolo i veselili se u džamijskom haremu, proslavljajući svoj zločin.

Poslije zločina, komanda HVO-a je angažovala posebnu jedinicu koja je imala za cilj uklanjanje dokaza o zločinu.

Sva tijela ubijenih, a koja nisu izgorjela u spaljenim kućama, ukopavana su u pojedinačne i grupne grobnice ili su definitivno uklonjena sa poprišta zločina.

Do danas još nije poznato gdje su ukopani ili sklonjeni ostaci još 38 osoba, među kojima je i mjesni imam Omer efendija.

U 2011. godini je jedan od zločinaca Miroslav Anić – Firga (ratni komadant voda u Specijalnoj jedinici Maturice, Hrvatskog vijeća obrane iz Kiseljaka) priznao krivnju i sklopio sporazum sa Tužilaštvom. Priznao da je svojom rukom u Grahovcima ubio 15 muslimana, a veliki broj od njih se i danas vode kao nestali. Dio sporazuma je bio da će zločinac svjedočiti protiv drugih počinilaca i naredbodavaca, ali do danas se to nije desilo.

  • Pored šutnje o ovom stravičnom zločinu, neprocesuiranja velikog broja odgovornih, razočaravajući je i dosadašnji odnos tužilaštva i politike, pa i medija prema ovim žrtvama i njihovim porodicama. Porodice se sa pravom pitaju ko i kako uspijeva prekriti i zataškati da se u javnosti, u medijima ne govori o ovom zločinu? Ko od toga ima koristi? – navodi se u saopćenju Organizacionog odbora.

Izor:hayat.ba