Dom naroda FBiH jednoglasno usvojio izmjene Zakona o PIO-u

Prekinuta je sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta nakon što se predsjedavajući Tomislav Martinović, zbog upitnosti kvoruma, konsultirao usmeno s predsjedavajućima delegatskih klubova.

Po konsultaciji, Tomislav Martinović je kazao da će sjednica, koja se u tom času prekida, biti nastavljena uskoro, u dogledno vrijeme.

Nedugo prije prekida, zahvaljujući većinskoj podršci delegata, Federacija BiH je dobila izmijenjeni zakon o penzijskom i invalidskom osigiranju, za koji su zainteresirani demobilisani borci, budući da vrijednost boda za obračun posebnog staža povećava sa 0,5 na jedan te ukida ograničenje za korištenje posebnog staža pri odlasku u penziju sa 62 na 58 godina života.

Borci smatraju da je time ispravljena dosadašnja nepravda prema njima, a akt koji to reguliše, Domu naroda su predložili delegati Hajrudin Skopljak i Ivo Tadić.

U istom tekstu je ranije odobren i u Predstavničkom domu, gdje je predlagač bio zastupnik Zijat MušićFederalna vlada je danas, na početku sjednice Doma naroda tražila da prijedlog ovog zakona bude povučen iz najavljenog dnevnog reda budući da je u međuvremenu i ona uputila u proceduru tekst o istoj materiji, ali delegati su ostali pri prijedlogu njihovih kolega parlamentaraca i odobrili Zakon većinom glasova.

Puni naziv akta je Zakon o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH.


Izvor:Radiosarajevo.ba