U Istanbulu je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju mosta Sazlidere, prvog mosta na megaprojektu gradnje kanala Istanbul koji će, paralelno s Bosforom, spajati Mramorno more s Crnim morem.

– Danas okrećemo novu stranicu u historiji razvoja Republike Turske. Na kanal Istanbul gledamo kao na projekt spašavanja budućnosti Istanbula – kazao je Erdogan na svečanosti.

Podsjetivši kako je 30-tih godina prošlog stoljeća Bosforom godišnje plovilo u prosjeku 3.000 brodova, Erdogan je kazao da se sada ta brojka povećala na 45.000, a da se procjenjuje da će do 2050. godine porasti i na 78.000.

– Plovidba svakog velikog broda kroz Bosfor predstavlja ozbiljan rizik po grad Bosfor je i sa juga i sjevera i istoka i zapada poprište veoma velike frekvencije plovidbe brodova svih kategorija – kazao je Erdogan.

On je ukazao i na opasnost koju predstavljaju nesreće brodova svih vrsta i kapaciteta, a posebno na opasnost koju to predstavlja na vodeni svijet.

Erdogan je kazao da je megaprojekt izgradnje kanala Istanbula, između ostalog, neophodan i zarad očuvanja historijskog i kulturnog tkiva Bosfora.

– Trenutna ruta kanala Istanbul izabrana je na bazi naučnih analiza kao najrazumnija i najefikasnija među pet ponuđenih – kazao je Erdogan i dodao da će dužina kanala iznositi 45 kilometara, širina njegove baze minimalno 275 metara, a dubina 21 metar.

Erdogan je kazao da sva istraživanja pokazuju da će se brodski saobraćaj u Kanalu Istanbul odvijati 13 puta sigurnije od onog u Bosforu.

– Cilj nam je da Kanal Istanbul završimo za šest godina i po cijeni od blizu 15 milijardi dolara – kazao je Erdogan.

On je također kazao da će megaprojekt gradnje kanala Istanbul biti realiziran na način da će biti jedan od ekološki najprihvatljivijih projekata, ne samo u Turskoj, već i u cijelom svijetu.

Ističući da se u Istanbulu ne održava neka obična ceremonija otvaranja javne česme, Erdogan je kazao da događaj kojem prisustvuje predstavlja jedan od najboljih projekata gradnje kanala u svijetu.

Dodao je da će svijet dobiti još jedno veliko zdanje koje će biti finansirano vlastitim prihodima i neće trošiti novac države i naroda.

Duž kanala Istanbul, koji će se protezati duž evropskog dijela Istanbula, bit će izgrađeno šest mostova, a na njegovim obalama će biti izgrađena dva grada s populacijom od pola miliona ljudi.