HRVATSKA UKIDA JMBG: MATIČNI BROJEVI GRAĐANA ODLAZE U PROŠLOST, SADA ĆE SE KORISTITI OIB

Državni sekretar u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić izjavio je da se matični broj građana, s prestankom važenja Zakona o matičnom broju, više neće tražiti u službenim evidencijama ni u privatnom sektoru jer je na snazi Zakon o ličnom identifikacijskom broju.

  • Matični broj građana više se neće tražiti, kako u službenim evidencijama Hrvatske, tako i u privatnom sektoru (banke i sl). Ovim prestaje određivanje matičnog broja građana i potreba njegova traženja bilo koje javne ili privatne institucije – rekao je Katić tokom rasprave o konačnom prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju.

Predstavljajući Prijedlog zakona Katić je podsjetio je da je 1. januara 2009. na snagu stupio Zakon o ličnom identifikacionom broju (OIB) kao stalna identifikaciona oznaka ličnog identifikacionog broja, koji korisnici OIB koriste u službenim evidencijama, svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

S obzirom na to da je OIB ušao u punu primjenu, institucije s njegovim korištenjem mogu koristiti i sve ostale podatke koji se nalaze u tom sistemu (lično ime, datum rođenja, prebivalište i sl). Time prestaje potreba za određivanjem matičnih brojeva građana kao pomoćne identifikacione oznake.

Katić kaže da se iz postojećih evidencija neće brisati matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka Zakona o matičnom broju, već će se koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u slučajevima kada se povezivanje podataka neće moći obaviti korišćenjem OIB.

Tokom rasprave poslanici su podržali prestanak važenja Zakona o matičnom broju, ali i upozorili da još uvijek postoji veliki broj evidencija koje vode razna tijela zasnovana po matičnom broju.

Izvor:hayat.ba