Izetbegović nakon oduzimanja titule redovnog profesora: Škrijelj javno manifestira mržnju prema meni

Direktorica KCUS-a i zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović oglasila se nakon današnje odluke Senata Univerziteta u Sarajevu da joj se oduzme titula redovnog profesora.
Na početku obraćanja, Izetbegović je poručila kako je riječ o isključivo politički motiviranim postupcima.

“Radi se o isključivo politički motiviranim postupcima koji se provode u svrhu ostvarenja određenih političkih agendi, kao i u cilju moje lične diskreditacije. Način na koji se to radi, zasigurno će ostati upamćen kao mračni period autokratskog vladanja rektora Škrijelja Univerzitetom u Sarajevu, koji se u svom osvetničkom porivu ne suspreže instrumentalizirati Senat Univerziteta, niti na najgrublji način zloupotrijebiti važeće postupke i procedure”, rekla je Izetbegović.
Poručila je kako je ovakav slučaj nezabilježen na UNSA-i.

“Pokazani stepen kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta UNSA-e zasigurno nije zabilježen u dosadašnjem radu Univerziteta. Takvo nešto moguće je isključivo u zaslijepljenosti mržnjom i netrpeljivošću koju rektor Škrijelj javno manifestira, kako prema SDA, tako i u odnosu na moju ličnost. Da se radi o brutalnom inkvizicijskom postupku u čijem provođenju se ne poštuju osnovni pravni postulati potvrđuju brojna kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta UNSA-e, a na koje se rektor Škrijelj voli pozivati”, poručila je direktorica KCUS-a.

U prilog tome, Izetbegović je ukazala na određene činjenice.

“Dovoljno je samo ukazati na činjenicu da Senat nikada nije donio opći akt na osnovu kojeg bi se takvi postupci mogli uopće provoditi, da rektor svojevoljno i neovlašteno preuzima ingerencije Senata i imenuje komisiju za navodno utvrđivanje činjeničnog stanja i analizu dokumentacije, da se predlažu i usvajaju odluke pozivanjem na Zakon o visokom obrazovanju, a da se istovremeno takvim prijedlozima odluka na najgrublji način krši upravo Zakon, da se odluke donose na osnovu nepotpuno utvrđenih činjenica i selektivno analizirane dokumentacije, da se za navodno počinjene nezakonitosti uopće ne postavlja odgovornosti onih koji su u provođenju postupaka sudjelovali i još mnogo toga, jasno ukazuje da se radi o ciljanom i politički motiviranom postupku”, ističe Izetbegović.

Na kraju, Izetbegović je poručila kako je logično postaviti pitanje, kako je moguće nezakonito steći zvanje magistra na Medicinskom fakultetu i biti biran u akademsko zvanje na Univerzitetu, a da za takve navodne nezakonitosti niko ne odgovara.

“Ovakvim postupcima rektor Škrijelj ne samo da nanosi štetu meni, nego istovremeno, trajno i nepovratno, narušava ugled Univerziteta u Sarajevu. Zbog svega navedenog, rektor Škrijelj će biti u prilici da svoje tvrdnje dokazuje činjenicama i dokazima u sudskim postupcima, ali i pred nadležnim tužilaštvom, a ne samo rukama onih senatora koji svjesno ili nesvjesno pristaju biti sudionici perioda mračnjaštva na Univerzitetu u Sarajevu”, zaključila je Sebija Izetbegović.

Izvor:klix.ba