Kontrola tržišta: Ukoliko ste kupili neki od ovih proizvoda, prestanite sa njihovom upotrebom

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine upozorava na opasne proizvode koji se mogu kupiti u trgovinama širom BiH.

Provjerom je utvrđeno da laserska igračka pištolj Airsoft Gun, kao i laserska igračka pištolj Air Sport Gun te laserski pokazivač LD predstavljaju rizik od povrede oka i oštećenja vida.

Zemlja porijekla ovih igračaka je Kina, a uvoznik firma Caifu Chang Cheng doo Sarajevo.

Uvoznik je poduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i njihovo uništavanje, te se prporučuje potrošačima koji su kupili ovaj proizvod da ga prestanu upotrebljavati i da ga vrate u trgovinu u kojoj su ga i kupili.

Iz Agencije upozoravaju i na plutajuće pomagalo za učenje plivanja – plutajuće sjedalo.

Proizvođač je Intex Development a zemlja porijekla Kina. Uvoznik proizvoda je Mercator BH doo Sarajevo.

Proizvod, kako navode, predstavlja opasnost od utapanja jer izgleda kao igračka sa strukturom iznad nivoa vode koja zaustavlja vjetar i na proizvodu se ne nalaze upozorenja i informacije na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovine, te nisu navedene informacije za potrošače na pakovanju.

Uvoznik je poduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, povrata od potrošača, uništavanja, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata proizvoda, navode iz Agencije za nadzor tržišta BiH.