”Kur'an historičara” – opasna podvala i napad na islam i muslimane

Piše: dr. Zejneb Abdul-Aziz (profesor francuske civilizacije) / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Djelo “Kur'an historičara” i dopunski rječnik uz njega s različitim stručnim terminima, o svemu što je vezano za Kur'an i islam, izdala je francuska izdavačka kuća ”Le Cerf”, a štampan je u tri toma na 3.408 stranica.

To je veliki i kukavički šamar Francuske protiv Kur'ana, islama i muslimana širom svijeta, a posebno muslimana u Egiptu, zemlji Al-Azhara i njegovim uglednim učenjacima.

I sve to u ime nauke i krajnje preciznim i strogim pravilima ”naučnog” istraživanja, te transparentno potpisanim imenom i prezimenom čovjeka koji nosi muslimansko ime, a koji je preuzeo nadzor nad ovim svojevrsnim zločinom (uprkos svim francuskim odlikovanjima i zahvalnicama kojima se okitio), a on je šiijski univerzitetski profesor, Muhamed Ali Amir Moezzi. Osim njega, kao urednik (direktor) ovog sramnog poduhvata, potpisuje se i  Francuz Guillaume Dye, inače profesor islamistike na Slobodnom univerzitetu u Briselu (francuski: Université libre de Bruxelles).

Ovaj projekat otkriva naučni nivo cijelog radnog tima, koji je obuhvatio trideset naučnika specijaliziranih za različita područja, koji su pet godina života proveli na pisanju i izradi ovog pamfleta koji je ponizio i osramotio i njih i njihovu naučnu objektivnost i poštenje, baš kao i šefa njihove države koji, snažnim koracima, radi na iskorijenjivanju islama u Francuskoj i zatvaranju džamija, te otvaranju instituta ili koledža za imame kako bi uspostavio ”francuski islam” ili ”Un Islam de France”, kako je rekao.

Ovo istraživanje napisano je u tri toma. Prvi tom ima oko hiljadu stranica i uključuje istraživanja uglednih profesora iz različitih naučnih disciplina za koja su smatrali da mogu razotkriti i uništiti islam baš kao što su to njihovi kršćanski učenjaci činili s Evanđeljima kroz historiju. Naime, historijski je dokazano (zahvaljujući perima svoje djece), da se kršćanstvo rodilo, odgojilo i trajalo usred borbi s perima svojih kršćanskih učitelja.

Ovaj “jedinstveni” projekat, kako kažu, najavljen je krajem 2019. godine, a zapravo je ugledao svjetlo dana i pojavio se zajedno sa famoznom epidemijom korone.

Čudno je vidjeti objavljivanje tri članka od tri različita autora, osim onih koji su učestvovali u ovom djelu, od kojih svaki članak premašuje dvadeset stranica kritikujući islam i Kur'an na najbizarniji način pod krinkom predstavljanja ovog podviga,  i čudno je što se ovi članci nude za slobodno i besplatno preuzimanje, što se ne događa kod ozbiljnih naučnih istraživanja.

Još čudnije i još gore je to što se taj isti “jedinstveni” projekat nudi za besplatno preuzimanje na web stranici “Pinterest”, koja je jedna od najpoznatijih i najraširenijih web lokacija na svijetu.

Da ovo djelo, koje definitivno ne vrijedi ni koliko cijena papira na kojem je štampano, ima bilo kakvu naučnu vrijednost, sigurno ga ne bi nastojali objaviti i nuditi u ovom jeftinom obliku.

Izdavač opisuje ovo istraživanje kao pružanje naučne ocjene svih dosadašnjih istraživanja porijekla, sadržaja i autorstva Kur'ana, i kao potvrdu odsustva bilo kakvog dokumenta koji dokazuje njegovu pouzdanost i utemeljenost. Pored analiziranja teksta Kur'ana u dva toma, ajet po ajet, u sveobuhvatnom ”dokumentiranom” iskrivljavanju sto četrnaest kur'anskih sura.

U nastavku ću navesti neke citate iz tih silnih ”naučnih” tekstova koje je izdavač opisao kao “globalni događaj koji se dešava prvi put u historiji, jer pobija sva prethodna djela o porijeklu, sadržaju i autorstvu Kur'ana, te razumijevanju te zbrkane i iskrivljene historije.”

Evo tih citata: 

– “Da bismo razumjeli problem u njegovoj osnovi, treba reći da su autori islamskog nasljeđa manipulirali historijom islama od devetog stoljeća, radeći u korist Abasijskog hilafeta.”

– ”Uvodna djela ili islamske definicije predstavljaju gotovo istu liniju kao da se ova historija nije promijenila ili kao da nije falsificirana. Loša namjera onih koji su napisali Sunnet nikada nije kritizirana.”

– ”U sedmom stoljeću nije postojao nijedan muslimanski ili nemuslimanski tekst koji bi ukazivao na postojanje Mekke.”

– “Kompletni tekst Kur'ana seže u osmo, a ne u sedmo stoljeće.”

– “Suprotno vjerovanju islamista, dvadesetak sura sastavljeno je i napisano tokom abasijskih dana između 813. i 870. godine. Međutim, oni su pripisani Poslaniku kao da datiraju između 610. i 632.”

-“Dalje objašnjenje nije potrebno, jer je jasno da nije bilo nikakvog otkrovenja, objave ili revelacije Poslaniku.”

– Guillaume Dye, čije je ime objavljeno u ovom pamfletu, kaže: “Naučna istraživanja moraju biti usmjerena do tačke da se dokaže nepouzdanost islamskog nasljeđa.”

– “Islamski učenjaci imaju plitko znanje o islamu. Ono nije ni povijesno ni vjersko, jer pokušavaju isključiti naučna istraživanja o porijeklu islama.”

– ”Nema traga Muhammedu prije 685. godine, a to je razdoblje emevijskog halife Abdul-Melika, i njegovo prisustvo u Kur'anu u sedmom stoljeću potpuno je isključeno iz teksta Kur'ana.”

– “Znamo da postoji islam, jer muslimani to potvrđuju, ali u stvarnosti pogrešno prosuđujemo islam, jer ne poznajemo prirodu islama i ne znamo ko, kada i u koje svrhe je izmislio ovu vjeru i sve njezine propise (obrede).”

– ”Znamo da ne znamo, ali pretvaramo se da znamo: mit o vjerovjesniku  zvanom “Mahomet” koji je primao ili mu se pričinilo da prima Božanske poruke u Mekki i Medini između 610. i 632. godine, povijesna je činjenica o kojoj se ne smije raspravljati.” 

Napominjem da su ovo citati sa najmanje uvredljivim sadržajem. 

Stoga, ne nalazim adekvatne riječi kojima bih završila predstavljanje ovog pamfleta i opasnog napada na islam, osim: Zaslužili smo sve što nam se događa od tog fanatičnog kršćanskog zapada, čiji vjerski vođa hvali ljudsko bratstvo, dok njegovi politički gospodari rade na iščupavanju stabla islama korak po korak. 

Izvor:saff.ba