Lijepo mišljenje o Allahu

Od lijepog ophođenja sa Uzvišenim Allahom jeste i da imamo lijepo mišljenje o Njemu. Ovakvo mišljenje o našem Gospodaru lijepo je da se proteže kroz sve naše obaveze koje činimo.

Kada obožavamo Allaha kako samo Njemu dolikuje, imamo lijepo mišljenje o našem Gospodaru vjerujući da će nam primiti naše ibadete i za njih nas nagraditi.

Piše: Hajrudin Ahmetović

Kada Mu se Svevišnjem zahvaljujemo na Njegovim blagodatima – iako Mu se nikada na njima ne možemo u potpunosti zahvaliti – imamo lijepo mišljenje o Njemu, te Ga molimo da nam pređe preko naših manjkavosti, sačuva nam blagodati koje nam je ukazao i još mnoge druge da nam da.

Kada tražimo od Njega Uzvišenog pomoć i zaštitu, te izlaz iz tegoba koje nas snalaze, oslanjajući se samo na Njega, imamo lijepo mišljenje o Njemu da će nam se odazvati, jer je On Svevišnji moćan sve učiniti – nema promjene stanja niti moći osim s Njim, Uzvišenim Allahom.

Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Ja sam prema Mome robu onakav kakvo je njegovo mišljenje o Meni.” (El-Buhari, br. 7405; Muslim, br. 2675) U citatu Vasile b. El-Eska‘a, radijallahu anh, stoji dodatak: “… pa neka misli o Meni kako hoće!” (Ahmed, br. 16016; Ibn Hibban, br. 633. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.) U trećem citatu stoji dodatak: “… ako bude mislio dobro (o Meni), tako će mu i biti, a ako bude mislio (o Meni) loše, tako će i njemu biti.” (Ahmed, br. 9076; Ibn Hibban, br. 638. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.)

Hafiz Ibn Hadžer, rahimehullahu te‘ala, u komentaru ovog hadisa kaže: “Značenje ovog hadisa je: Odnosno: ‘Ja sam u mogućnosti da uradim s njim ono što on misli da ću uraditi.’” (Fethul-Bari, 13/385)

En-Nevevi, rahimehullahu te‘ala, navodeći riječi El-Kadi Ijjada kaže: “Ovaj hadis-kudsijj znači: ‘Ja ću mu oprostiti kada zatraži oprosta, primit ću njegovo pokajanje kada se pokaje, uslišat ću njegovu dovu kada Me zamoli i dati ono što od Mene zatraži.’” (Šerh en-Nevevi ala Sahihi Muslim, 2/17)

El-Ajni, rahimehullahu te‘ala, kaže: “Tj. ‘Ako misli da ću mu preći preko grijeha i oprostiti mu ih, to će mu i pripasti, a ako misli da ću ga kazniti, to će također biti s njim.’” (Umdetul-Kari, 25/101)

Dakle, nama se vraća hoćemo li se odgojiti, pa lijepo se ophoditi s našim Gospodarom, te imati lijepo mišljenje o Njemu i uživati u Allahovim blagodatima, ili ćemo biti neodgojeni, te sami biti uzrok da nas Allah kazni!

Stoga je Abdullah b. Mes‘ud, radijallahu anh, i rekao: “Tako mi Onoga pored kojeg drugog istinskog boga nema, vjerniku nije dato ništa bolje od lijepog mišljenja o Allahu! Tako mi Onoga pored kojeg drugog istinskog boga nema, čovjek neće misliti lijepo o Allahu, a da mu Allah i neće dati ono što je zaslužio na osnovu tog mišljenja, jer je u Njegovoj ruci svako dobro.” (Vidjeti: Ibn Ebid-Dunja, Husnuz-Zann, str. 96)

Izvor:akos.ba