Ministarstvo vanjskih poslova BiH planira trošak od 740.000 KM za mobitele i telefone

Najviši limit za mobilnu telefoniju, prema odluci, imat će ministrica Bisera Turković, 1.000 KM mjesečno odnosno 12.000 KM na nivou godine

Ministarstvo vanjskih poslova BiH predložilo je odluku o troškovima za mobitele i fiksnu telefoniju na nivou godine u iznosu od 740.000 KM. Ovu odluku treba da usvoji Vijeće ministara BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Prema navedenoj odluci, troškovi za mobilne telefone uposlenih na godišnjem nivou treba da iznose 202.160 KM, a za fiksnu telefoniju 537.840 KM.

Najviši limit za mobilnu telefoniju, prema odluci, imat će ministrica Bisera Turković, 1.000 KM mjesečno odnosno 12.000 KM na nivou godine. To je, prema odluci, pet puta više od šef njenog kabineta.

Istini za volju, treba naglasiti da su troškovi za telefonske i poštanske usluge u 2019., prema nalazima državnih revizora, iznosili miliona i 200.000 KM. Dakle radi se o znatnom smjanjenju.

Kada je rijeć o trošenju javnog novca u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, prema posljednjem dostupnom revizorskom izvještaju za 2019. godinu, revizori su imali najviše zamjerki za izdatke za internu reprezentaciju s obrazloženjem da nisu u svim slučajevima dokumentovani kako je to propisano internim aktima Ministarstva. Interna reprezentacija se uglavnom svodi na svakodnevno konzumiranje pića i napitaka zaposlenih u granicama utvrđenih limita. Revizori nisu mogli utvrditi na osnovu kojih službenih i poslovnih kontakata su realizovani troškovi interne reprezentacije.

Izdaci za putne troškove sa 31.12.2019. godine iznosili su 1.375.798 KM, od čega se na sjedište Ministarstva odnosi 875.970 KM, a na DKP-ove 499.828 KM. Analizom revizionog uzorka za putne troškove uočili su da u velikom broju slučajeva nije bio zastupljen princip racionalnosti i dobre prakse prilikom realizacije službenih putovanja.

Na čelu Ministarstva vanjskih poslova u 2019. godini bio je Igor Crnadak, budući da je Bisera Turković za ministricu imenovana na samom kraju te godine.

Izvor:fokus.ba