”Nije problem što magarci ulaze u univerzitet, problem je ako izađu sa fakultetskom diplomom”

Spominje se da Univerzitet ”Asijut” u Egiptu nije imao nikakvih zidova, pa su ljudi, da bi skratili put, prolazili sa svojim magarcima i zaprežnim kolima kroz univerzitet.
Tada su profesori otišli predsjedniku univerziteta, dr. Sulejmanu Huzejjinu, inače prvom predsjedniku ili direktoru Univerziteta ”Asijut”, koji je bio vrlo elokventan čovjek i jedinstven primjer enciklopedijskog znanja, da mu se požale.
Profesori su mu se požalili da magarci ulaze na univerzitet, što smeta njihovoj akademskoj zajednici.
Dr. Sulejman Huzejjin je inače bio utemeljitelj jedinstvene vizije čiji slogan je glasio: ”Univerzitet bez zidova!” On je insistirao na tome da se ne podižu zidovi koji odvajaju univerzitet od društvenog okruženja grada Asijuta, kako bi ulice univerziteta bile samo geografsko proširenje gradskih ulica, i tako je bilo od osnivanja univerziteta 1957. do 1981.
Dr. Huzejjin je tada rekao profesorima: ”Nije problem što magarci ulaze u univerzitet, problem je ako izađu sa fakultetskom diplomom”.

Izvor:saff.ba