– Nisu riješena statusna pitanja profesionalnih vojnih lica, i generalno se može reći da nedostaje novca, opreme i ljudi. Kasarne su stare, oprema slaba – istakao je Šiljegović.

Upravo će Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sjednici iduće sednice razmatrati inicijativu Kluba zastupnika SDA kojom se od Ministarstva odbrane BiH traži izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard. Traži se i eventualno predlaganje mjera za poboljšanje standarda pripadnika OSBiH.

Tim povodom smo i kontaktirali Šiljegovića.

– U svakoj jedinici ima problem nedostatka ljudstva. Plaće vojnika i podoficira su niske. Neto plaća vojnika je između 650 KM i 700 KM. Kada odu na vojnu vježbu, nisu im riješene naknade. Pretežno nedostaje stvari koje se vuku dugi niz godina. U posljednjih godinu, godinu i po, nema problema sa ishranom kao ranije, ali nema kontinuirane nabavke namirnica, pa danas ima mesa, ali nema začina – rekao je Šiljegović.

On je samo u prošloj godini imao 12 najavljenih i nenajavljenih posjeta kasarnama i jedinicama Oružanih snaga.

U izvještaju o radu za 2020. godinu Šiljegović je naveo da su, primjera radi, u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću utvrdili niz poteškoća s kojima se suočavaju, poput zastarjelog sistema grijanja, nedostatka beskontaktnih toplomjera, sredstava za šišanje kandidata, sredstava za sušenje odjeće i kose, a nije bilo dovoljno zaštitnih maski i rukavica.

– Otežano je izvršenje hitnih nabavki što rezultira time da često starješine iz ličnih sredstava osiguravaju novac za održavanje lokacije i materijalnotehničkih sredstava – dio je izvještaja.

Tokom posjete 4. pješadijskoj brigadi OSBiH u Čapljini uočeno je da nedostaje 220 vojnika, nema energenata za grijanje pa su se snalazili uz pomoć električnih grijalica, te da su ljudi preopterećeni.

Vojnici su prošle godine imali i 73 pritužbe, a većina je bila osnovana, što je također ocijenjeno zabrinjavajućim. Pritužbe su se odnosila na, između ostalog, naknade, premještaj, mobing, nepravilnosti pri izboru kandidata za operacije podrške miru u Afganistanu.