Pet hadisa o pozitivnom mišljenju

mnogi današnji muslimani biraju negativan i pesimistički pogled na svijet i ljude u njemu. Razmišljanje o sljedećih nekoliko hadisa, može biti vaš prvi korak ka mijenjaju pesimističnog u optimistični pogled na svijet.

U hadisima Božijeg Poslanika, a.s., možemo pronaći mnogo optimizma i pozitivizma.

Uprkos tome, mnogi današnji muslimani biraju negativan i pesimistički pogled na svijet i ljude u njemu. Razmišljanje o sljedećih nekoliko hadisa, može biti vaš prvi korak ka mijenjaju pesimističnog u optimistični pogled na svijet.

Prvi hadis: Razmišljaj pobjednički

Čudan li je primjer vjernika! Svako stanje u kojem se nađe je hajr za njega, a to nije slučaj ni sa kim drugim osim vjernika:Ako ga zadesi kakva radost on se na njoj zahvali,pa zato biva nagrađen, a ako ga zadesi kakva nedaća on se strpi pa i za to biva nagrađen” (Muslimov Sahih, br. 2999)

Ovaj hadis nas uči da imamo pozitivan pristup ka svemu što se dešava u našem životu. Kada nam je dobro, to je prilika da budemo zahvalni, a kada nam je teško i kada smo u iskušenjima tada trebamo biti strpljivi. Obje situacije su dobre za vjernika i nije bitno šta vam se dešava u životu uvijek postoji neko dobro u svemu tome.

Drugi hadis: Imaj pozitivno mišljenje o Allahu

“Ja sam prema Svome robu onakav kakvo on ima mišljenje o Meni. Ja sam sa njim kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi. Ako Me spomene naglas u društvu, Ja njega spomenem u društvu koje je bolje od njegovog društva. Ako Mi se približi za pedalj, Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za dužinu raširenih ruku. Ako Mi on hodeći dolazi, Ja njemu dolazim trčeći.” (Muslimov Sahih, br. 4832)

Ovo je vrlo važan hadis u kojem nas Uzvišeni Allah informiše o značaju izgradnje pozitivnog mišljenja o Njemu. Dakle, moramo imati pozitivne misli o našem Tvorcu i ne smijemo dozvoliti šejtanu da te pozitivne misli zamjeni sa negativnim. Što budemo imali više pozitivnih misli o Allahu, dobit ćemo više pozitivnih stvari od Njega na ovom i na budućem svijetu.

Treći hadis: Izbjegavaj negativno razmišljanje

„Čuvajte se dobro lošeg mišljenja (sumnjičavosti)! Doista je loše mišljenje najlažniji govor! Ne uhodite jedni druge niti radi sebe, niti radi drugih, ne zavidite jedni drugima, ne okrećite se jedni od drugih, već budite –o Allahovi robovi- braća!“ (Buharijin Sahih, br. 5970)

Negativno mišljenje o bratu muslimanu uzrokuje neprijateljstvo, ljubomoru i razjedinjavanje. Ovaj hadis zabranjuje sve vrste i oblike negativnog mišljenja, bilo da se radi o neosnovanoj sumnji, traču ili špijuniranju. Svi ovi grijesi se trebaju izbjegavati.

Četvrti hadis: Učini stvari lahkim

“Olakšavajte ljudima, a nemojte im otežavati.” (Buharijin Sahih, br. 6125)

Ovaj kratki i jednostavni savijet usmjeren je, prvenstveno, na one koji se bave dawom/islamskim misionarstvom i podučavanjem islamu. Glavno načelo islamskog zakona Šerijata je princip olakšice. Postoji nekolicina predaja koje ističu i naglašavaju ovaj princip. Islam je došao da olakša život ljudima. Zato se potrudi da metoda/način na koji odgajaš ljude i podučavaš ih islamskim učenjima, budu u skladu sa ovim principom kako bi ljude privukao da zavole islam.

Peti hadis: Razmišljaj o smrti

“Onaj koji voli susret sa Allahom, pa i Allah voli susret sa njim, a onaj koji mrzi susret sa Allahom, pa i Allah mrzi susret sa njim.” (Buharijin Sahih, br. 6508)

Pozitivno razmišljanje u islamu je toliko važno da se ono naglašava i u trenutcima smrti. Musliman ne bi trebao pozitivno misliti samo o svome Stvoritelju, već bi trebao o Njemu misliti samo ono najbolje. Ovo je posebno važno kada je čovjek na samrti i tada se vjernici ohrabruju da se fokusiraju na Božiju milost i oprost. Ako tako budemo radili, napustit ćemo ovaj svijet u stanju optimizma i ne bi samo trebali da živimo optimistično, već bi trebali i da umiremo u optimizmu i pozitivnom razmišljanju.

Izvor: