Pet najčešćih zabluda o istihara namazu

Zabluda broj 1

Uobičajeno mišljenje je da je istihara recept za spas samo kad se dvoumimo između dvije opcije, što proizilazi iz činjenice da riječ “istihara” doslovno znači “traženje savjeta od druge osobe”.

Međutim, Poslanik, s.a.v.s., je savjetovao da se klanja istihara kad god se upuštamo u neki novi posao. On je rekao: “Kad neko od vas ne može da se odluči šta da uradi, neka uzme abdest i klanja dva rekata nafile.” On, s.a.v.s., nije rekao: “Kad se dvoumite između dvije opcije…”

Dakle, istihara namaz je propisan u situacijama premišljanja o mogućoj odluci koja bi utjecala na daljnji tok razvoja događaja. Čak i ako se radi o situaciji bez alternativa, uvijek imamo opciju da li da je prihvatimo ili odbacimo. I tada možemo klanjati istiharu namaz.

S druge strane, ako nam se pruži višestruka mogućnost izbora, trebamo se posavjetovati s učenim ljudima kojim vjerujemo, da bi dobili objektivniju sliku o djelovanju koje je povoljnije za nas. Nakon toga treba smanjiti izbor opcija na one koje su najpovoljnije, i potom klanjati istiharu, tražeći savjet od Allaha.

Zabluda broj 2

Pogrešno shvatanje je i da je istihara propisana samo za određenu vrstu pitanja, kao što je brak ili putovanje. Također, neki smatraju da se istihara treba klanjati samo ako se radi o važnim životnim pitanjima, a ne o svakodnevnim stvarima. Ovakav pogrešan način razumijevanja dovodi do toga da ljudi izbjegavaju klanjanje istihare u mnogim prilikama. Naime, istihara namaz je propisan za sve vrste odluka.
Prenosilac hadisa kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je podučavao istihari u svim situacijama…” Dakle, istihara se može klanjati pri donošenju i velikih i malih odluka.

Zabluda broj 3

Postoji shvatanje prema kojem se istihara treba klanjati u sklopu dva rekata farz namaza, s nijetom za klanjanje istihare. Ustvari, ovo razmišljanje nije zabluda već pitanje oko kojeg se učeni ljudi nisu složili. Ipak, ja bih se ubjedljivo zalagao za mišljenje da je takav način klanjanja pogrešan, jer je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “…Klanjajte dva rekata nafile namaza.” Ovo pravilo se generalno odnosi na sve vrste neobaveznih namaza, kao što je klanjanje dva rekata prije sjedanja u džamiji, ili klanjanje dva rekata sunneta, uz farze.

To znači da možemo moliti Allaha za uputu pomoću istihare nakon klanjanja dva rekata bilo kojeg dobrovoljnog namaza. Na taj način možemo se dvostruko okoristiti, jer istiharom dopunjavamo dobrovoljni namaz.

Zabluda broj 4

Postoji i pretpostavka prema kojoj je od esencijalne važnosti da odgovor na istiharu dođe u vidu nadahnuća. Nema dokaza koji potvrđuju ovu tvrdnju. Ustvari, koncept istihare negira tu ideju:

“Allahu moj, ja tražim za sebe ono što je dobro, s Tvojim znanjem, i molim Te da mi daš Svojom moći, i molim te da mi daš od Tvoje blagodati. Ti zaista sve znaš, a ja ne znam. Ti sve možeš, a ja ne mogu i Ti si Poznavalac tajni! Allahu moj, ako je ova stvar (ovaj posao) dobra za mene, u ovom i budućem životu, Ti mi to olakšaj. Ako je nešto drugo dobro za mene, Ti mi to odredi, ma gdje se ono nalazilo, zatim mi daj da s tim budem zadovoljan.”

Ako bolje razmislimo o dovi koja se čini pri istihari, uočit ćemo da konačna odluka o našem pitanju je u Allahovim rukama. Bez obzira da li ćemo biti zadovoljni s tokom razvijanja onog o čemu smo se dvoumili, tražimo od Allaha da nam podari ono što je najbolje za nas, ili da odstrani ono što nam uzrokuje štetu.

Allah kaže: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.” (sura El-Bekara, 216.)

Pretpostavka koju imaju neki ljudi da istihara mora doći u vidu nadahnuća je dovela do mnogih zabuna. Takvi ljudi ponavljaju svoje istihare bezbroj puta, čekajući nadnaravno iskustvo koje će ih prosvijetliti. Kad ne dožive ono što su očekivali, zbunjenost se još više povećava, što je zaista nesreća, jer istihara treba pomoći ljudima da se oslobode nedoumica tako što odluku stavljaju u Allahove ruke.

Zabluda broj 5

Još jedna uobičajena zabluda je da odgovor na istiharu treba doći u vidu sna. Mnogi ljudi odgađaju donošenje odluke, uzaludno čekajući neki san. Zapravo, ne postoji nijedan dokaz koji potvrđuje ovakvo mišljenje. Nakon klanjanja istihare trebamo se pouzdati u Allaha, i krenuti naprijed. Ako se zaista desi da osoba usni svoje rješenje, onda se svakako njime može okoristiti. Ipak, sigurnije je ne očekivati takav vid rješenja, i pogotovo ne čekati da se on desi.

Ovo su neke od uobičajenih zabluda koje ljudi imaju kada se radi o istihari. Nažalost, ponekad i oni na koje se ljudi ugledaju šire ovakve ideje, zasnovane na slijepom slijeđenju konvencionalne mudrosti, a ne na svetim tekstovima.

A, Allah zna najbolje.

Napisao: Šejh Muhammed b. `Abd Al-`Azîz el-Musanad
Izvor: Islamtoday.com
Za IslamBosna.ba prevela: A.V.