Posljedice činjenja grijeha

Kur’anski tekstovi su prepuni situacija koje ukazuju na nastranje šejtana da čovjeka zavede na stranputicu. Ukazujući na griješnost čovjeka Kur’an govori o stvarnosti koju mi označavamo grijehom. Naravno, grijeh ne mijenja prirodni poredak stvari. Bog dalje ostaje biti Gospodarom, a čovjek njegovim stvorenjem.Grijeh samo za čovjeka proizvodi određene posljedice. Vjernik mora imati istančan osjećaj za čuvanje od grijeha jer isti imaju nesagledive posljedice po njegov život još na ovom svijetu.

Abdullah ibn Mesud, r.a., kaže: “Vjernik vidi svoje grijehe poput čovjeka koji sjedi ispod brda i strahuje da će se ono na njega srušiti, a nevjernik vidi svoje grijehe poput muhe koja je stala na njegov nos i on mahne rukom te ona odleti.” (Buharija)

Kada iskren vjernik učini grijeh, ne zaboravlja ga i strahuje od njegovih posljedica. Ako kazna zbog grijeha ne stigne počinioca, stići će njegove nasljednike (naprimjer, naš odnos prema pravima tuđe djece, jetima itd. ima istovijetne implikacije i nad našom djecom prema islamskim učenjima.)

Neke od posljedica činjenja grijeha:

  • Smanjuje našu nafaku,
  • otvrdnjava naše srce,
  • grijeh pogađa i onog koji ga ne čini (ako odobravamo grijeh saučesnici smo u njemu, ako ogovaramo – činimo i mi grijeh, ako griješnika uzmemo pod zaštitu – i nas će opeći njegovo griješenje.)
  • sve trpi zbog grijeha koji čini čovjek,
  • uskraćivanje znanja,
  • pojačanje želje za grijehom i gubljenje osjećaja gnušanja prema njemu,
  • u srcu griješnika će biti otuđenje prema ljudima.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Izvor:akos.ba