Praktičan primjer pobjede nad šejtanom

Da vam ispričam o jednom zanimljivom načinu kako da se odupremo strastima. Ovo je istinita priča, od arapskog šejha, na koju sam naišao Allahovim određenjem, kako bih je možda prenio ljudima. Ovaj šejh rješava svaki problem koji mu predočite sa dva rekata. Čuo sam ga kako ovo objašnjava, kaže: Mladić je došao kod mene i rekao mi: “O šejh, mnogo gledam žene. Pomozi mi.” Pa šejh odgovori: “Zapravo je veoma jednostavno, ali moraš biti posvećen ovome, to je uslov. Svaki put kada se zagledaš u neku ženu, klanjaj dva rekata, u svako doba dana​: pogledaš neprikladno neku ženu – idi i klanjaj dva rekata.”

Šta se sada dešava? Kakva je to formula? Zašto ovo funkcioniše? Pa, šta je veći problem za Iblisa, da li bi on više volio da gledaš žene, ili da klanjaš dva rekata Allahu? On mrzi da klanjaš ta dva rekata više nego što voli da budeš nepokoran gledajući žene!

Mladić se vratio nakon nekog vremena i kaže: “Prvog dana klanjao sam 5 puta, znači 10 rekata. Sledećeg dana sam klanjao 8 rekata. Nakon toga 6, pa 4, a nakon toga… Prije i nego što bih pogledao, ako čujem da žena prilazi, ako čujem njen glas, i njene visoke štikle, šejtan bi mi rekao: “Ne gledaj! Ako pogledaš, moraćeš da klanjaš dva rekata! Samo ne gledaj!” Onda je nazvao šejha i rekao: “Šejh, sada ih ne gledam uopšte!”

Šejh dalje priča kako mu je došao čovjek sa sličnim problemom: zavisnost od cigara. “Dovi za mene, šejh.” On odgovori: “Da ti kažem nešto. Svaki put kada uzmeš cigaru, ponovo uzmi abdest, pa čak i ako ga imaš, i klanjaj dva rekata.” Čovjek reče: “Ali ja pušim dvije kutije dnevno.” – “Obnovi abdest i klanjaj dva rekata.” A vi znate kako pušači lako odustanu. Ovaj čovjek se posle nekog vremena vratio i ispričao: “Prvog dana klanjao sam 10 rekata (to znači da je pušio 5 cigareta, sa dvije kutije je došao do 5 cigareta već prvog dana!) Drugog dana sam klanjao četiri puta, trećeg dana tri puta, četvrtog dva, i petog dana samo jednom! Nakon ovog, svaki put kada bih htio da zapalim cigaretu, šejtan bi mi došao i rekao: “Ako zapališ, onda moraš da uzmeš abdest ponovo, da se bezveze skvasiš i klanjaš dva rekata. Ma, samo ostavi cigare!”

Pa je šejh pisao o ovom “rješenju sa dva rekata” u svojoj knjizi i rekao: Jedan mladić je pročitao knjigu i pozvao me. “Šejh, pročitao sam o tvom rješevanju problema sa dva rekata. Ja sam imao problem sa propuštanjem sabah namaza i to me jako rastuživalo. Jednom, sjedao sam u noći na svom krevetu, sam, nikog nije bilo u sobi, i rekao glasno: Tako mi Allaha Svevišnjeg, ako sutra propustim sabah, klanjaću 100 rekata!” Znači klanjao bi 50 namaza više. Zora je svanula, nije bilo alarma, ništa, šejtan je prišao i rekao: “Ustaj, ustaj brzo, vrijeme je za sabah!” Cijele godine nijednom nisam propustio sabah namaz, pojavljivao bih se i prije mujezina u džamiji. I kada su to vidjeli, dali su mi ključeve džamije i sada je ja otvaram za sabah namaz.”

Stvarno volim ovu ideju o dva rekata, ali jedini način da zaista funkcioniše jeste da ste posvećeni tome. Htio sam da ovo podijelim sa vama jer možda će vam pomoći u nekom vašem grijehu. Možda neko ima problem sa ljutnjom. Donesi odluku: svaki put kada me obuzme srdžba, uzeću abdest i klanjajuću dva rekata! Kada ste ljuti, šejtan će vas nagovoriti da uradite stvari koje nikada ne biste uraditi i radi kojih se kasnije kajete. Tada upravlja vama. Slomij ovaj uticaj koji šejtan ima na tebe. Nakon ovoga, šejtan više neće htjeti da budeš ljut. Kada si na korak da se uznemiriš, reći će ti: Smiri se brate, nema potrebe da sada klanjaš!

Svako od nas ima grijehe kojih želi da se otarasi. Isprobajte ovaj sistem. Ali morate biti posvećeni, jer šejtan je sa vama cijelo vrijeme. Ako vidi da nekad to uradite, a nekad ne, reći će: Okej, ovaj nije ozbiljan, pustiću ga jedno vrijeme. A ako ste ozbiljni, on ne želi da uradite dva rekata više, prestaće da vas namamljuje na grijehe.

Ovo su primjeri ljudi koji su popravili stvari u svom životu. To traži posvećenost, traži napor sa naše strane, a Allah cijeni tvoj trud. Allah cijeni, i to je jako bitno da zapamtimo. Da nije tako, minut nakon što bi krenuo da ibadetom, šejtan bi mogao da te prevari i ti bi rekao: Allahu ne treba ovaj moj ibadet, Njega obožavaju meleci, većeg kvaliteta, većeg kvantiteta. Nikada nisam skoncentrisan u namazu, treba da odustanem.” Ne, Allah cijeni to što radiš. Da nije tako, On ne bi tvoje malo djelo umnožio sa deset, pa do sedam stotina puta, i povrh svega: “A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna“ (2:261) Da Allah ne cijeni to što radiš, da li bi umnožavao nagradu? Sama činjenica da imamo ovu formulu je dokaz da Allah cijeni trud, samo treba da se malo potrudimo.

Ispunite svoja srca ljubavlju prema Njemu, borite se sa iskušenjima kroz vezu sa Allahom. Bilo da su to dva rekata, ili konstantna tevba, istigfar… Svako od nas zna kako da poboljša svoju vezu sa Allahom. Znamo šta da ostavimo radi Njega, i kako da povećamo ljubav prema Njemu u našim srcima. Samo treba da se potrudimo. Naše vrijeme leti i trošimo ga na razne stvari. Mnoge od njih nam neće koristiti. Jedini način da sačuvamo to vrijeme jeste da ostvarimo vezu sa Allahom. Samo malo truda sa naše strane, i On će olakšati.

Izvor:n-um.com