Predstavljamo: Mehmed Haskić – Kandidat za Skupštinu USK-a – broj 35

Poštovani!

Ja sam Mehmed, od oca Remzije i majke Šemse.

Kada biste me pitali za biografiju, rekao bih da je moja biografija karakter.

Ne bih isticao kvalifikacije, ali bih od njih izdvojio da nastojim biti ČOVJEK, jer je to jedina stvar koja će uvijek biti u modi.

Kada bih bio upitan o vjeri, rekao bih da sam musliman i da nastojim biti vjernik.

Ako pitate za moju nacionalnost reći ću da sam BOŠNJAK.

Upitate li koji mi je JEZIK, reći ću da je BOSANSKI.

Ako je potrebno reći što volim, onda je to BOSNA.

Kada bih bio upitan koga mrzim, reći ću da nisam podučavan da mrzim, ali ono što nikako ne volim jesu ulizice.

Podučavan sam da budem tih, nenametljiv, odgovoran, susretljiv i ljubazan, ali istovremeno, ako je to potrebno, dovoljno drzak da te skinem sa dnevnog reda.

Nisam učen da molim, nego da ostvarim, da tražim, nego da radim.

Kažu da je najbolji učitelj primjer, a najvažnija lekcija u životu pravednost i tu lekciji savladavao sam 37 godina iz primjera moga oca.

Vlast shvatam kao resurs koji treba iskoristiti za uvođenje pravednosti u društvu, te zaštitu slabih i nejakih.

Obaveza je ponuditi se kao izbor, a slobodna volja je birati.

Moj emanet ponude je, hvala Bogu ispunjen, a Allahu pripada vlast.