Rusija upozorila BiH da će biti posljedica ukoliko uđe u NATO

U slučaju zbližavanja BiH i NATO-a, naša zemlja će morati reagovati na ovaj neprijateljski korak”, saopštila je 18 marta Ambasada Rusije u BiH povodom, kako su naveli, “reakcija na brojne publikacije koje hvale prednosti članstva BiH u NATO”

U saopštenju nije pojašnjeno na koje se publikacije misli.

Bosna i Hercegovina je 5. decembra 2018. godine primljena u Akcioni program za članstvo (MAP). Godinu nakon toga, Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o prihvatanju dokumenta nazvanog Program reformi koji je trebao značiti i nastavak puta zemlje prema čvršćoj integraciji u Sjevernoatlantski savez (NATO).

Program reformi se ne razlikuje od Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) koji priprema svaka država koja želi da postane članica NATO saveza. Radi se o planu postignuća i planirane reforme u više oblasti između, ostalog političkih, sigurnosnih, pravnih i odbrambenih reformi.

“Pozivamo BiH prijatelje da dobro razmisle, da izvagaju sve ‘za’ i ‘protiv’, da uzmu u obzir mišljenje svih stanovnika zemlje koji su daleko od konsenzusa o ovom pitanju”, navodi se u saopštenju za javnost iz Ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini.

Saopštenje Ruske ambasade u BiH dolazi dan nakon što je konstituisana Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju sa NATO-om.

Ova komisija je konstituisana na osnovu odluke Vijeća ministara od 24. februara 2021.

Zadatak komisije je da utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza koje proizlaze iz učešća Bosne i Hercegovine u NATO programu Partnerstvo za mir i iz dokumenta Program Reformi Bosne i Hercegovine.

Takođe, mandat komisije je da organizuje i rukovodi izradom godišnjih dokumenata Programa reformi u okviru saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a i da ih dostavlja Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje.

Komandant NATO Štaba u Sarajevu, brigadni general Eric Foklestad je, nakon konstituirajuće sjednice, 17. marta, naglasio kako sve odluke vezane za Sjevernoatlantski savez donosi država BiH.

“NATO je rekao da vrata za BiH ostaju otvorena i da samo ova zemlja može odlučiti da li će se priključiti, da li će ući. Važna stvar za obje strane je da postoje međusobni odnosi. Ni jedna zemlja se ne može sama suprotstaviti sigurnosnim izazovim današnjice, bilo da se radi o odgovoru na globalnu pandemiju, na prirodne katastrofe, organizovani kriminal, ilegalne migarcije ili neki drugi sigurnosni problem. Nema sumnje da smo zajedno jači”, istakao je Foklestad.

Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini pozdravila je uspostavu Komisije za saradnju s NATO-om kao i Program reformi koje je usvojilo Vijeće ministara BiH na sjednici 24. februara.

“Ova komisija će omogućiti BiH da efikasnije koordinira i implementira Program reformi. Ove reforme kreću od modernizacije odbrane do bolje uprave i vladavine prava, te su komplementarne s evropskim putem BiH”, navedeno je u zvaničnoj objavi ambasade SAD u BiH.

Takođe se navodi da će Sjedinjene Države nastaviti podržavati reforme usmjeravane procesom Programa reformi.

Vijeće ministara BiH je 24. februara usvojilo dokument “Realizacija Programa reformi BiH 2019 – 2020”, koji sadrži tabelarni prikaz provedenih aktivnosti nadležnih institucija u BiH u vezi sa političkim i ekonomskim pitanjima, odbrambenim i pitanjima sigurnosti, te resursima i pravnim pitanjima, prenosi RSE.

Ministarstvo vanjskih poslova je dobilo zadatak da u saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH započne proceduru izrade “Programa reformi Bosne i Hercegovine 2020 – 2021”.

Trenutno Bosna i Hercegovina učestvuje u Akcijskom planu za članstvo (MAP) i jedina je država u tom statusu, nakon što su u članstvo primljene Sjeverna Makedonija u martu 2020. godine i Crna Gora u junu 2017.

Izvor:face.ba