Salavat na Allahovog Poslanika otklanja brige i briše grijehe

Piše: Edhem Šerkavi /Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se od Ubej ibn Ka'ba da je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allahov Poslaniče, ja puno donosim salavat na tebe, pa koliko (od dova koje učim za sebe) da izdvojim za donošenje salavata na tebe?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Koliko hoćeš.” Rekao sam: ”Jednu četvrtinu?” Odgovorio je: ”Kako želiš, a ako povećaš to je bolje za tebe.” Rekao sam: ”Onda jednu polovinu?” Odgovorio je: ”Kako želiš, a ako povećaš to je bolje za tebe.” Rekao sam: ”Onda dvije trećine?” Odgovorio je: ”Kako želiš, a ako povećaš to je bolje za tebe.” Tada sam rekao: ”Sve moje dove bit će u znaku donošenja salavata na tebe.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”U tom slučaju, to ti je dovoljno da ti otkloni brige i da ti grijesi budu oprošteni.” (Tirmizi)

Ovo su dva velika cilja kojima svaki musliman teži u svom životu, jedan je vezan za ovaj svijet, a jedan za Ahiret. Što se tiče onoga koji se odnosi na dunjaluk,  to je da živi sretno bez brige i tuge, a što se tiče onoga koji se odnosi na Ahiret, to je da mu Allah, dželle šanuhu, oprosti grijehe. 

Postizanja oba ova cilja zagarantirano je donošenjem što više salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da se ne bi pogrešno shvatio ovaj hadis, treba napomenuti da su islamski učenjaci kazali da ovaj hadis nije u suprotnosti sa upućivanjem dova za sebe i da to ne znači da sve naše dove trebaju biti isključivo u znaku salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Tejmijje je u komentaru ovog hadisa kazao da je Ubej ibn Ka'b, radijallahu anhu, imao posebno vrijeme kada je upućivao dove, pa je onda pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koliko će u tom vremenu donositi salavate, a koliko upućivati dovu Allahu za sebe.

Govoreći o vrijednosti salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ibn ‘Ata el-Iskenderi, rekao je: ”Ako čovjeku nedostaje mnogo dobrovoljnog namaza i posta, neka se zaokupi donošenjem salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer ako si tokom svog života izvršavao sve ibadete i činio sva djela poslušnosti Allahu, a zatim Allah donese samo jedan salavat na tebe, taj jedan salavat prevagnut će nad svim djelima poslušnosti koje si činio za života, jer ti činiš dobra djela i klanjaš u skladu sa svojim mogućnostima, a Allah na tebe donosi salavat u skladu sa Svojim Gospodstvom i Božanstvenošću.”

Blagodati i koristi salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su mnogobrojne, a među njima su i ove: otklanjanje briga, oproštanje grijeha, rahatluk u grudima, uslišavanje dove, lijek za bolesti, pravo na Poslanikov šefa'at ili zagovor na Sudnjem danu, odagnavanje siromaštva, čistoća duše, svjetlost u kaburu, lahak prelazak preko Sirat-ćuprije, a nakon svega ovoga Džennet koji je prostran kao nebesa i Zemlja, ako Bog da. 

 Izvor:saff.ba