Shvatio sam da je mirna savjest važnija od moje tačke gledišta

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pitali su ga: ”Šta je razlog tvoje dugovječnosti? Koju hranu jedeš?”
Odgovorio je: ”Ostavljam besplodne rasprave i sporove.”
Rekli su: ”To je nemoguće.”
Odgovorio je: ”U pravu ste.”
Prijatelj mi je rekao da – za razliku od svoje uobičajene prakse – više ne učestvuje u kontroverznim raspravama. Zamolio sam ga da mi objasni šta se to promijenilo u njegovom životu, a on je rekao: ”Shvatio sam da je mirna savjest važnija od moje tačke gledišta.”
Kur'anski princip: ”I izbjegavaj ih na prikladan način” (El-Muzzemmil, 10.), uči nas da na galamu ne uzvraćamo galamom, niti da na psovku i proklinjanje uzvraćamo psovkom i proklinjanjem, već da uživamo u ljepoti života daleko od ove kategorije ljudi.
Naši dobri odnosi s ljudima održavaju se i traju uz popustljivost i opraštanje, a harmonija u međuljudskim odnosima povećava se uz obostrano zadovoljstvo.
Međuljudske veze obolijevaju uz cjepidlačenje, a umiru i nestaju uz ispitivanje i istraživanje najsitnijih detalja.
Rečeno je pobožnjaku: ”Kako si uspio da se sustegneš od ovoga svijeta i njegovih izazova?” Odgovorio je: ”Ubijeđen sam da ću otići sa ovoga svijeta htio ili ne htio, pa sam izabrao da odem sa dunjaluka kao pokorni Allahov rob.”
Jedan od najvećih znakova upute i svjesnosti da te Allah vidi i čuje, jeste čuvanje jezika i pogleda, jer su to organi koji najbrže i najlakše izmiču kontroli, koji najviše griješe i na koje posebno treba paziti u vremenu smutnje.
Hatim el-Asamm, rekao je: ”Razmišljao sam o ajetu: ”Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu” (Ez-Zuhruf, 32.), i shvatio sam da je Allah odredio ljudima nafaku, pa nikome ne zavidim na blagodatima koje posjeduje.”

Izvor:saff.ba