Sihir i zavist: Kako šejtani poučavaju ljude sihiru?

Šejtani ljude poučavaju sihiru

Jevreji su čak optužili poslanika Sulejmana za nevjerstvo i korištenje sihira, pa je časni Kur’an odbacio sve ove lažne navode, ističući sljedeću istinu:
“A Sulejman nije bio nevjernik ‘ šejtani su nevjernici učeći ljude vradžbini…” (EI-Bekara, 102)

Šejtani su, s ciljem stvaranja nereda na Zemlji, naučavali ljude sihiru. Međutim, da li su šejtani uistinu u stanju ljude naučiti magiji i širiti je među njima?

Prije svega, šejtani su stvorenja koja čovjeka navode na zlo, te svoje pristalice na Zemlji potajno obavještavaju da ljude pozivaju u odbacivanje vjere u Boga. Oni jednim posebnim, tajanstvenim načinom komuniciraju sa svojim sljedbenicima na Zemlji, koji može razumjeti i registrirati samo onaj ko saopćava i kome se saopćava.

Uzvišeni u Svojoj knjizi kaže:

“A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno, mnogobošci postali.” (El- En’am, 121)

Uzvišeni nas Allah upoznaje i s načinom ove komunikacije koja se odvija između šejtana i njihovih štićenika na Zemlji.

“Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.” (Ez-Zuhruf, 36)

“Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džinove i ljude koji su prije bili i nestali  doista su nastradali.” (Fussilet, 25)

Loš drug jeste upravo šejtan, koji ljude želi zavesti i odvesti krivim putem. Svaki čovjek koji prihvata šejtansko mentorstvo ide ovim pravcem. Od Božijeg Poslanika, a.s., bilježi se sljedeće predanje: ,Nema nijednog čovjeka a da mu nije imenovan šejtan kao pratilac, pa su ashabi rekli: “Čak i tebi, Božiji Poslaniče?”
Da, reče on, ali mi je Allah pomogao u borbi s njim, pa je prihvatio islam.

Šejtani objavljuju štićenicima svojim

Neki se ljudi pitaju kako je moguće nazvati šejtansko komuniciranje sa svojim sljedbenicima objavom (vahj)?

Jezičko značenje riječi vahj (objava) ukazuje na davanje informacija u tajnosti i na skriven način. Da bismo približili i pojasnili ovaj fenomen, navest ćemo sljedeći primjer:

Ako bi ti kojim slučajem u goste došao čovjek koji je težak sagovornik, nastojao bi putem davanja znakova i mimike svome sinu ili slugi izbjeći susret i razgovor s njim. Sin ili sluga, čim bi vidjeli te signale, razumjeli bi tvoju poruku, i nastojali bi na svaki način riješiti se gosta, kome ne želiš praviti društvo. Niko drugi sa strane nije mogao prepoznati i proniknuti u signale koji si im dao. Dakle, to je jedan vid skrivene komunikacije.

Allah, dž.š., objavljuje i ljudima, kao što navodi u ovom ajetu:

“Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina. ..” (Eš- Šura, 51)

Kao što je Svoju objavu slao ljudima vjerovjesnicima, tako ju je slao i običnim ljudima. “l Mi nadahnusmo Musaovu majku…” (El- Kasas, 7),
čak i pčelama On objavljuje:

“Gospodar je tvoj pčelu nadahnuo. ..” (En-Nahl, 68),

pa i neživoj prirodi On je Svoju objavu slao:

“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!”, toga će dana ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti.” (Ez-Zilzal, 1-5)

Vahj ili način Božijeg obraćanja ima svoje različite manifestacije i forme, s obzirom da se On obraća različitim svjetovima, ali kada se riječ vahj spominje sa određenim članom ili kao vlastito ime, onda je isključivo riječ o Božijoj objavi nekom od Njegovih poslanika.

 

Nastavlja se, ako Bog da.

Odlomak iz knjige: “Sihir i zavist”
Autor: Muhammed Mutevelli Es-Ša’ravi
Prijevod : Ahmed Hatunić, Salem Dedović
Izdavač: Islamski Kulturni Centar Mostar, BiH, 2006.
Izvor:akos.ba