STAVOVI ‘ISLAMSKIH INFLUENSERA’O STATUSU ŽENA U ISLAMU NISU STAVOVI ISLAMSKE ZAJEDNICE

U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih objava i statusa na društvenim mrežama putem kojih “islamski influenseri” kroz vlastitu prizmu sagledavajući i analizirajući sveukupne islamske principe i realnost, nude “svoje” površno, uskogrudno i opskurno tumačenje pravila, principa i pojava.

Jedan od takvih Facebook statusa koji se odnosi na položaj žene u društvu izazvao je polemiku na društvenim mrežama i bio povod za brojne reakcije, “pozitivne” i negativne komentare.

S tim u vezi Odjel za brak, porodicu i pitanja žena Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini smatrao je potrebnim da reagira na ove izjave, jer su one u suprotnosti sa učenjem osnovnih izvora islama, Kur’anom i Sunnetom, odnosno, pravima i obavezama muslimanki da se obrazuju, usavršavaju u različitim naukama i na taj način doprinesu boljitku porodice i zajednice.

  • Također, ove izjave ne mogu se dovoditi u vezu sa stavom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o pitanjima žena te se želimo ograditi od ovakvih tumačenja položaja i mjesta žene u društvu – kaže se u reagiranju Odejla za brak, porodicu i pitanja žena.

Dodaje se kako je građanima i građankama Bosne i Hercegovine, a muslimanima i muslimankama posebno, poznato opredjeljenje i stav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o statusu žene i njezinoj društvenoj angažiranosti.

  • U prilog tome važno je istaći da se u osam medresa i tri fakulteta čiji je osnivač Rijaset, uče i obrazuju buduće muallime, vjeroučiteljice, profesorice, odnosno stručnjakinje različitih profila te da se rad i angažman žena u institucijama i ustanovama Islamske zajednice, ali i u široj društvenoj zajednici izuzetno cijeni i poštuje – navodi se u reagiranju Odjela za brak, porodicu i pitanja žena Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Izvor:hayat.ba