Sveti mjeseci u kojima je nagrada/kazna za dobra/loša djela ogromna ?

Kaže Uzvišeni:

*” Broj mjeseci u Allaha, zaista, je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta. To je prava vjera! U njima sebi zulum ne činite!…”*

(Kur’an, sura El Tewbe: 9 / 36.)

Sveti mjeseci su:

Muharrem(1) – Redžeb(7) – Zul Ka’de(11) – Zul-Hidže(12)

Mi se trenutno nalazimo u mjesecu Zul Ka’de.

(U njima sebi zulum ne činite !) tj. nemojte griješiti u njima, jer su grijesi u njima gori i teže zabrane nego u drugim mjesecima, a takođe i pokornosti u njima su veće nagrade od ostalih mjeseci.

Kaže ibn Abbas radijallahu anhu :

Odabrao je od njih četiri mjeseca i učinio ih svetim, i zabranjenost (rađenja grijeha uopćeno) u njima ogromnom, tako da je grijeh u njima ogroman (umnožen veličinom) a i takođe i dobro djelo i nagrada (umnožen veličinom i brojem).

(Tefsir El Taberi: 14 / 238.)

Izvor:n-um.com