Ovaj lijek se nalazi na postojećoj Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine koja je donesena još 25.4.2019. godine i trebalo bi da ga “na usluzi” imaju sve bolničke ustanove u Federaciji BiH. Međutim, taj lijek građani moraju kupovati recimo u Kantonu Sarajevo, a 800 miligrama lijeka tocilizumab košta 2.800 KM, dok ista doza u Istočnom Sarajevu je 1.300 KM.

“Citokinska oluja”

– Moja porodica je lijek Actemra (tocilizumab) kupovala u Federaciji, u Sarajevu, i cijena doze lijeka od 800 mg je bila 2.800 KM. Naknadno smo saznali i provjerili da je ista doza u Istočnom Sarajevu nekih 1.300KM. Bolesnik mora primiti 800 miligrama prvi dan i isto toliko drugi dan. Šta da radi onaj ko nema tih novaca? A većina građana nema. Zar nismo zaslužili svi za koje se svaki mjesec uplaćuje zdravstveno osiguranje da imaju pravo na ovaj lijek, da je besplatan – pitaju se ogorčeni građani.

Tražili smo pojašnjenje u Federalnom ministarstvu zdravstva.

– Na postojećoj Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine koja je donesena još 25.4.2019. godini nalazi se i lijek generičkog naziva tocilizumab. Federalna bolnička lista lijekova je obavezna za sve kantone, i to obavezan je sadržaj liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za područje kantona, to jest kantonalnoj bolničkoj listi. Kantonalne bolničke liste donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva i lijekovi s te liste se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja – pojašnjava nam Zlatan Peršić, portparol Federalnog ministarstva zdravstva.

Napominje da bolnička lista lijekova sadrži lijekove koji se primjenjuju kod pacijenata u bolničkim uvjetima, te se i tocilizumab primjenjuje isključivo prema odobrenom indikacionom području u bolničkim uvjetima.

Lijek bolnice mogu i trebaju nabavljati

– S tim u vezi, ponavljamo da se lijek nalazi na Federalnoj bolničkoj listi koja je obavezna za sve kantone prilikom donošenja kantonalnih bolničkih listi lijekova te ga bolnice mogu i trebaju nabavljati i primjenjivati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s indikacijama, to jest protokolima za liječenje u bolnicama – navodi Peršić.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo smo pitali zašto građani moraju plaćati lijek tocilizumab.

– Listu lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada KS, na prijedlog Ministarstva zdravstva KS. Prema odredbama važećih propisa, kantonalna lista lijekova se prilikom njenog sačinjavanja obavezno usklađuje sa federalnom listom lijekova. Kada su u pitanju lijekovi koji se osiguravaju tokom liječenja pacijenata u zdravstvenih ustanova, lijek tocilizumab ne čini sastavni dio listi lijekova Kantona Sarajevo, pa tako ni Bolničke liste lijekova KS koja sadrži lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja – navode iz Zavoda.

Dodaju da osiguranici Kantona Sarajevo za vrijeme liječenja u ugovornim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa zdravstvene zaštite imaju pravo, pored lijekova utvrđenih Bolničkom listom lijekova, na korištenje lijekova sa Pozitivne A i Pozitivna B liste lijekova kao i Magistralne liste lijekova.

Navode i ukoliko za liječenje osigurane osobe nije dovoljan asortiman lijekova utvrđen ovim listama, osigurana osoba može ostvariti pravo na lijek, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrila Komisija za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obavezna osigurati nabavu lijeka.

Situacija je drugačija u Tuzlanskom kantonu.

– Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je 31.12.2020. godine donijelo Odluku kojom se odobrava Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove. U okviru Programa nalazi se i lijek tocilizumab (ATC L04AC07) koji se odobrava u okviru ili pod nadzorom bolničke ustanove u skladu sa Doktrinarnim pristupima, koji su sastavni dio Programa lijekova. Prijedlogom raspodjele za 2021. godinu predviđene su 233.000 KM za realizaciju navedenog lijeka. Operativnim programom planirana je realizacija za petero odraslih pacijenata, jedno dijete i 50 pacijenata sa “citokinskom olujom” – navodi nam Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Ovaj lijek uopće nije bezazlen

Ukazuje kako je cijena lijeka tocilizumab u skladu sa Programom lijekova, planirana po ampulama/kapsuli. Tako ampula 80 mg košta 264,30 KM, ampula od 200 mg je 659,61 KM a ona od 400 mg iznosi 1.318,45 KM.

– Indikacije, medicinska dokumentacija i terapija za lijek tocilizumab utvrđeni su Doktrinarnim pristupima za adultnu populaciju, pedijatrijsku populaciju i pedijatrijsku populaciju u terapiji citokinske oluje. Propisivanje lijeka obavlja se u Stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Kontrolu i praćenje potrošnje lijekova u okviru Programa lijekova čini JZU UKC Tuzla i o tome kvartalno izvještava Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona. Zaključno sa 10.3.2021. godine, a na osnovu Izvještaja o realizaciji lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene zaštite, nije bilo realizacije i potrošnje za lijek tocilizumab (Actemra) – navodi Kurtalić.

Razgovarali smo i sa pulmologom Edom Selimićem iz Sarajeva.

Treba podići Etičku komisiju

– Taj lijek se ne primjenjuje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, već isključivo u bolničkim uvjetima, jer se stanje takvog pacijenta mora pratiti. Jedna moja kolegica je primala tu hemiju zbog “citokinske oluje”. Tocilizumab prema onome što sam pročitao može izazvati oštećenje jetre, bubrega. Liječenje ovim lijekom ne smije se započeti kod bolesnika s aktivnim infekcijama, a šta vam je COVID-19 nego aktivna infekcija! Ovaj lijek uopće nije bezazlen. Ne znamo da li je veća korist ili šteta od lijeka. Šta ćemo pacijentima poslije toga liječiti? Da li će ići na dijalizu ili završiti s cirozom jetre? Kratko je vrijeme, a mi pucamo svim i svačim. Mislim da treba podići Etičku komisiju Ljekarske komore da se malo više uključi oko ovih lijekova koji se trenutno daju. Činjenica je da mi nemamo ozbiljne studije koja će reći da ili ne za neki lijek – mišljenja je Selimić.