VIJEĆE MINISTARA DOZVOLILO PONOVO IZVOZ OGRJEVNOG DRVETA, TONA PELETA U BIH SKOČILA NA HILJADU MARAKA!

 

Prvi šleperi ogrjevnog drveta iz Bosne i Hercegovine otišli su u evropske zemlje, nakon što je iz nove odluke o zabrani izvoza oblovine i proizvoda od drva izuzet taj energent.