Zanima li vas da li imate dovoljnu nafaku i koliko ste do sad sretni?

Pojašnjenje riječi Uzvišenog: „…A Allah najbolju opskrbu daje.“ ( Kur’an)
Opskrba (rizk) se ne ograničava samo na novac i hranu, i materijalna dobra. Allahova opskrba je mnogo šira i obuhvata mnoge stvari…

Opskrba je:

–        kad vam Uzvišeni podari dobre prijatelje;

–        kad imate mir i čistu savjest;

–        kada imate miran san, i krov iznad glave;

–        kad ugledate nešto lijepo što vas usreći;

–        kad vam Uzvišeni podari nekog ko vas voli i oprašta vam greške;

–        kad pročitate nešto prekrasno;

–        kad uživate u milosti vašeg oca i majke;

–        kad imate nekog bliskog ko vam je utjeha u danima tuge;

–        kad se družite s braćom ili sestrama koji vam osmijeh vrate na lice;

–        kad imate poštovanja prema onima oko vas;

–        opskrba se krije i u osmijehu vašeg djeteta;

–        u poklonu koji dobijete od nekog dragog vam;

–        u vašoj sposobnosti da vodite brigu o sebi;

–        i sve što mi imamo jeste opskrba od Svevišnjeg. O Allahu, opskrbi nas Svojim zadovoljstvom, jer Ti si Onaj Koji najbolju opskrbu daje.

Autor: Salih El-Megamisi

Za Sebil.eu preveo i obradio: Nedim Botić