BiH uskoro usvaja sporazum o slobodi kretanja u regionu: Objavljujemo detalje

Sporazum će pojednostaviti administrativne postupke za ulazak, prelazak i kratak boravak građana strana sa ličnom kartom

Spreman je nacrt regionalnog sporazuma o slobodi kretanja i boravka građana između BiH, Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koji bi uskoro trebao doći i na sjednicu Vijeću ministara, saznaje Fokus.ba.

PIŠE: A. DUČIĆ

Ovaj sporazum za kojeg se očekuje da ga usvoji Vijeće ministara BiH dolazi nakon usvajanja zaključaka Samita ministara unutrašnjih poslova i ministara sigurnosti šest ekonomija Zapadnog Balkana održanog putem interneta u okviru Berlinskog procesa 16. oktobra 2020. godine.

Nakon toga je, 10. novembra, u Sofiji uslijedilo potpisivanje Deklaracije lidera Zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu – Pokretaču dublje regionalne ekonomske integracije i važnom koraku ka jedinstvenom tržištu Evropske unije usvojenu na Samitu lidera Zapadnog Balkana.

Kako se navodi u predloženom sporazumu, strane će pojednostaviti administrativne postupke za ulazak, prelazak i kratak boravak građana strana sa ličnom kartom.

– Države će garantovati da će građani drugih država imati jednaka prava ulaska, boravka i prelaska u skladu sa ovim sporazumom i domaćim zakonodavstvom. Građanin, odnosno građanka jedne države može, u skladu sa ovim Sporazumom, ući na teritoriju druge strane pod uvjetom da on/ona ima važeću biometrijsku ličnu kartu s rokom važenja od najmanje 3 mjeseca, da nema zabranu ulaska i boravka na teritoriji druge strane, da ne predstavlja prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju druge Strane, što se dokazuje objektivnim, konkretnim i odgovarajućim informacijama i podacima od nadležnih organa vlasti – kaže se u nacrtu sporazuma.

Nadalje, prilikom ulaska i prelaska preko teritorije jedne od strana vršit će se obavezno elektronsko očitavanje važećeg biometrijskog ličnog dokumenta, kao i evidentiranje podataka o obavljenoj graničnoj kontroli za sve građane drugih strana.

Na osnovu ovog sporazuma uspostavlja se komisija koja će imati zadatak da organizira, koordinira i prati aktivnosti vezane za primjenu ovog sporazuma.

Ukoliko se jedna strana povuče iz sporazuma, isti prestaje da važi samo za tu stranu i to u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti o povlačenju iz sporazuma.

Izvor:fokus.ba