Majci zaposlenoj na budžetu naknada 100 posto plate, a ako je u privatnom sektoru 40 posto

Kantonalna Vlada donijela više odluka za pomoć majkama-rodiljama, poljoprivrednicima i braniteljima

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je na današnjoj sjednici, na temelju odredbi Zakona o materijalnoj potpori porodicama s djecom, donijela više odluka kojima se utvrđuje mjesečna novčana pomoć majkama-rodiljama.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju visine novčane pomoći neuposlenoj rodilji u mjesečnom iznosu od 400 KM, zatim Odluka o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta u iznosu 40 posto od prosječne plaće koju je žena-majka ostvarila u periodu od 6 mjeseci prije početka korištenja porodiljnog odsustva, Odluka o utvrđivanju prava na naknadu plaće i visini naknade ženi-majci u radnom odnosu kod korisnika Budžeta HNK-a za vrijeme porodiljnog odsustva koja se isplaćuje iz Budžeta HNK u iznosu 100 posto plaće koju je ostvarila u mjesecu prije stupanja na porodiljno odsustvo te Odluka o utvrđivanju visine jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 400 KM, priopćeno je iz Vlade HNK-a.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu, te Program o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu. Izmjenama ovog programa, novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu osigurane su u iznosu od 3.475.000 KM.

Izvor:fokus.ba