Mustafa Cerić: Da li Gideon i Israeli učešćem u Komisiji RS dovode u pitanje Nirnberški proces

Detalji Dodikove fantomske komisije, kojoj predsjedava Izraelac Rafael Israeli sa Hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu nisu poznate.
Poznata je, međutim, srpska propaganda, koja se najavljuje na Radio Televiziji Republika Srpska (RTRS), gdje je glavni lik Rafael Israeli, kao „specijalista za historiju radikalnog islamizma“.

No, kao što je Rathenau primijetio: „Nema specijalista; postoje samo lični interesi.“ Ne znamo koji su njegove lični interesi, ali znamo da Rafael Israeli svojim predsjedavanjem Dodikovom fantomskom komisijom za reviziju haškog procesa za ratne zločine, dovodi u pitanje ne samo taj proces, već i proces Nirberškog suda za ratni zločin genocida – Holokausta. Štoviše, Rafael Israeli svojom prosrpskom ani-muslimanskom retorikom ugrožava mir u našoj zemlji. Znajući to, napisao sam pismo 15. maja, 2019. god. pismo Prof. Asheru Cohenu, predsjedniku Hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu.
Drago mi je što danas mogu kazati da je reakcija na moje pismo bila očekivana ne samo sa Hebrejskog univerziteta, već i od brojnih hebrejskih svjetskih organizacija koje sam upoznao sa sadržajem pisma. Svi oni su suglasni da nema specijalista za omalovažavanje i poništavanje međunarodnih presuda, niti ima specijalista za negaciju utvrđenog i presuđenog Genocida nad Bošnjacima i Holokausta nad Jevrejima. Postoji samo lični i sebični interesi Gideona Griefa i Rafela Israla. Obojica su iz njima poznatih privatnih interesa pristali da ih srpska genocidna politika zloupotrebi kako bi opravdala negaciju dokazanog i presuđenog Genocida u Srebrenici pred međunarodnim sudom u Haagu. Čak su mi neki prijatelji postavljali pitanje da li bi hebrejski narod ušao u projekat formiranja komisije, koja bi imala za cilj da negira nirberške procese i presude o Holokaustu. Štoviše, neki su ostali šokirani na pomisao da bi neko mogao zloupotrijebiti bosanske žrtve genocida da se uključe u eventualni projekat osporavanja „Nirbeškog procesa“ po uzoru na Gideona Griefa i Rafela Isralaelija. Vjerujem da na to bosanske žrtve Genocida neće nikad pristati, kao što vjerujem da niko od hebrejskih žrtava Holokausta ne odobrava ovo što rade Gideon Grief i Rafela Isralaeli. Siguran sam da to što rade Gideon Grief i Rafel Isralaeli u kolaboraciji sa srpskim negatorima Genocida nad Bošnjacima nije u interesu hebrejskog naroda, nije u duhu rada i djelovanja Svjetskog jevrejskog kongresa, koji je svjestan uloge Sarajeva u spašavanju sefardskih Jevreja od španske inkvizicije 1492. god. Zato je pokušaj da se srpska negacija genocida nad Bošnjacima pokrije dvojicom hebrejskih „specijalista“ iz Jeruzalema unaprijed propala.

To je srpskoj politici jasno poručio na međunarodnoj konferenciji: „Stop negaciji genocida i Holacausta“, održanoj u Sarajevu 20-21, juna 2019. god. Aguis Carmel, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove(IRMCT), kad je naglasio:

„Imajući sve to na umu, dozvolite mi da nedvosmisleno izjavim da se pridružujem Europskoj uniji, Vijeću za provedbu mira i drugim članovima međunarodne zajednice u osudi nedavnih akata Republike Srpske u nastojanju da poništi izvještaj iz 2004. godine o genocidu u Srebrenici i uspostavljanju dvije nove komisije, s ciljem prekrajanja historije tih tragičnih događaja davne 1995. godine. Imam poruku za lidere Republike Srpske, koji već dvije i po decenije aktivno pokušavaju iskriviti istinu genocida: Niste uspjeli, inače ne biste sada pojačavali napore. I dalje ćete propadati. Ne samo zato što je presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Mehanizma i najvišeg suda na svijetu, Međunarodnog suda pravde (ICJ), iznova utvrđeno da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid, ali i zato što će činjenice i dalje govoriti same za sebe. Priča ispričana dokazima nadživjet će svaki politički tren trenutka. Međunarodna zajednica vidjela je da Srpska shvata da će postupci njihovih političara rezultirati izolacijom. Nadalje, oni će kočiti šanse Bosne i Hercegovine za pridruživanje Europskoj uniji i lišiti budućih generacija mogućnosti i prosperiteta koji bi to pružali. Imam još jednu poruku za ove političare: Ako ste na trenutak pomislili da će zatvaranje MKSJ-a dati novi zamah vašoj kampanji poricanja, loše ste procjenili. Kao predsjednik, mogu vam obećati da će Mehanizam i dalje pružati pravdu, štititi žrtve i osuđivati one koji bi potiskivali istinu“, upozorio je Aguis Carmel te na kraju svog uvodnog govora poručio: „U našim naporima da izoliramo proricatelje ne smijemo ostaviti kamen na kamenu. Oni će i dalje lagati, ali s vremenom će se te laži našim naporima ništiti. Historija je na strani pravde. Zato ćemo mi pobjediti“.

Danas objavljujem pismo koje sam napisao profesoru Asheru Cohenu, predsjedniku Hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu, 19. maja 2019. godine, tražeći od njega da zaustavi člana svog univerziteta da ne bude na strani nepravde, da ne bude na strani poricatelja Genocida i Holokausta, da ne bude na pogrešnoj strani historije. Siguran sam da je prof. Asher Cohen postupio na odgovarajući način zbog istine, pravde, mira i pomirenja. Ovo pismo je samo još jedan podsjetnik prof. Asheru Cohenu, kao i Jevrejskom svjetskom kongresu da smo zajedno u borbi protiv poricatelja Genocida i Holokausta. Stoga, ne smijemo razočarati jedni druge! Ne smijemo izdati jedni druge jer se razumijemo bolje od svih na svijetu zato što dijelimo jedinstveno iskustvo Genocida i Holokausta u Evropi.

“Sarajevo, 15. maj 2019.

Prof. Asher Cohen
predsjednik Hebrejskog univerziteta

Dragi profesore Cohen,
Pozdravljam Vas iz Grada Sarajeva, slavnog po svojoj Sarajevskoj hagadi kao i po spašavanju Jevreja Sefarda od španske inkvizicije 1492. godine, u nadi da Vas je ovo pismo našlo u dobrom zdravlju i raspoloženju.

Ja sam Mustafa Cerić, bosanski reis-ul-ulema i vrhovni muftija (1993-2012). Također sam član Međuvjerskog Elijah instituta u Jeruzalemu i član Odbora povjerenika mirovnog foruma koji predvodi šeik Abdullah Bin Bajah u Abu Dhabiju. Dobio sam Vašu e-mail adresu od jednog mog prijatelja iz Jeruzalema.

Upućujem Vam ovo pismo kao predsjedniku Hebrejskog univerziteta pod pretpostavkom da je predan istini, cijeloj istini i ničemu do istine, drugim riječima, da je predan istini o nacističkom holokaustu protiv jevrejskog naroda, kao i odbijanju poricanja genocida protiv bilo kojeg naroda u svijetu.

Stoga želim da Vam skrenem pažnju da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Hagu dokazao mimo razumne sumnje da je u Srebrenici počinjen genocid 11. jula 1995. Kasnije, 15. decembra 2003. godine, Vlada Republike Srpske (bosanski entitet sa srpskom većinom) svojom odlukom formirala je Komisiju za Srebrenicu da istraži događaje u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. Tu Komisiju činilo je 7 članova, od kojih je Vlada Republike Srpske imenovala petoricu Srba, dok su dva člana imenovali visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu (OHR) Paddy Ashdown: Gordona Bacona, kao predstavnika međunarodne zajednice i profesora dr. Smaila Čekića, kao predstavnika zajednice onih koji su preživjeli genocid u Srebrenici.

Radna grupa i Komisija za Srebrenicu postigli su veoma važne rezultate: prvo, utvrdili su broj i identitet „učesnika u događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. “, tj., počinioca zločina genocida. Njih je preko 25.000 pojedinaca, uključujući „pojedince koji su lično odgovorni za konkretne događaje u i oko Srebrenice, uključujući odgovorne za naređivanje i izvršenje pogubljenja”. Na osnovu brojnih izvora, Komisija je identificirala broj i identitet žrtava – 8.742 žrtava – (za 7.108 imena „datumi nestanka ili smrti u periodu od 10. do 19. jula, uključujući 10. i 19. jul,“ za 698 imena, „barem jedan datum nestanka je izvan perioda od 10. do 19. jula, pri čemu je taj datum u julu 1995.“ i 936 osoba za koje „barem jedan datum nestanka je u datom periodu, od deset do 19. jula 1995, odnosno u julu 1995.”). Vlada Republike Srpske je u potpunosti prihvatila Izvještaj Komisije za Srebrenicu i sve njene preporuke, koje je Republika Srpska priznala („…Prihvatanje i suočavanje sa činjenicom da su neki pripadnici srpskog naroda počinili zločin u Srebrenici u julu 1995…”), svoju odgovornost za planiranje i za namjernu likvidaciju Bošnjaka. Gore navedene izvještaje je vlada Republike Srpske dostavila Komisiji za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, visokom predstavniku Paddy Ashdownu i predsjedniku Republike Srpske ”.

Nakon objavljivanja prvog izvještaja Komisije za Srebrenicu (11. juli 2004.), predsjednik Republike Srpske, Dragan Čavić, u svom javnom televizijskom obraćanju, govoreći o nalazima Komisije, u ime administracije Republike Srpske, obavijestio je javnost o opsegu zločina, priznao počinjene zločine i javno se izvinio za njih. OHR je pohvalio rad Komisije za Srebrenicu.

To je bio dobar korak ka istinskom pomirenju u Bosni. Nažalost, nedavno formiranje Ad-hoc komisije vlade Republike Srpske sa ciljem revidiranja i negiranja rezultata navedene Komisije za Srebrenicu je očita provokacija i flagrantni izraz prezira prema boli i patnji žrtava srebreničkog genocida. A znaci da će ova revizionistička komisija vremenom dovesti do poricanja genocida zabrinjavaju i zahtijevaju našu promptnu reakciju zbog ideje da poricanje genocida, presuđenog mimo razumne sumnje, može dovesti do njegovog ponavljanja, i time bi naš krik „Nikad više“ bio bezvrijedan.

Ovo je lista članova Komisije, sa jednim izraelskom historičarem, koji se meni čini kao kvazihistoričar, kao predsjedavajućim:
[Vlada Republike Srpske imenovala je sljedeće osobe u Nezavisnu međunarodnu komisiju za istragu stradanja svih ljudi u regiji Srebrenice u periodu 1992-1995:
1) Gideon Grief, izraelski historičar i istraživač holokausta, predsjedavajući
2) Adenrele Shinaba iz Nigerije, član
3) Yuki Osa, član
4) Roger Bayard iz Australije, član
5) Zheng Yi iz Kine, član
6) Giuseppe Zaccharia iz Italije, član
7) Markus Goldbach iz Njemačke, član
8) Laurence Armand French iz Sjedinjenih Država, član
9) Marija Đurić, iz Srbije, član]

Međutim, ono što još više upada u oči je činjenica da je jedan član Vašeg uglednog Univerziteta imenovan za predsjedavajućeg ove fantomske komisije čiji je cilj poricanje istine o genocidu i revizija predmeta Grada Sarajeva, grada koji je bio pod opsadom srpskih snaga 1425 dana, opsadom koja je bila tri puta duža od opsade Staljingrada. Ovdje je lista članova te Komisije, sa članom Vašeg Univerziteta, Rafaelom Israelijem, kao njenim predsjedavajućim:
[Vlada Republike Srpske imenovala je sljedeće osobe za članove Nezavisne međunarodne komisije za istragu o stradanju Srba u Sarajevu tokom perioda 1991-1995:
1) Rafael Israeli, profesor Hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu i stručnjak za historiju radikalnog islamizma, predsjedavajući
2) Walter Manoshek iz Australije, član
3) Laurence Armand iz Sjedinjenih Država, član
4) Darko Tanasković iz Srbije, član
5) Giuseppe Zaccharia iz Italije, član
6) Victor Bezruchenko iz Rusije, član
7) Patrick Bario, iz Francuske, član]

Nije teško zaključiti da uposlenik Vašeg Univerziteta, Rafael Israeli, nije imenovan zato što je specijalista za Bosnu ili grad Sarajevo. Jer, kao što je Rathenau primijetio oko 1921. godine: „Nema specijalista; postoje samo lični interesi.“ A „lični interesi“ su ovdje upotreba, ili bolje rečeno zloupotreba, imena Vašeg Univerziteta kao i naziva holokausta za jedan neetički i nemoralni rezultat.

Bojim se da prof. Rafael Israeli nije potpuno svjestan ovog svog rizičnog angažmana u području sa kojim nije upoznat, ali koje se koristi kao sredstvo za političku manipulaciju, što ni njemu ni vašem Univerzitetu niti treba niti to zaslužujete. Nadam se da će on odgovoriti na moj poziv da se sastanemo u Sarajevu kako bih mu objasnio da poricanje srebreničkog i sarajevskog genocida automatski vodi do poricanja holokausta i da to nikako nije prihvatljivo za bilo koju razumnu osobu, a kamoli za nekoga ko dolazi sa uglednog Hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu. I također, ja sam voljan da posjetim Vaš Univerzitet i razgovaram s Vama, profesore Cohen, i sa profesorom Rafaelom Israelijem kako bih Vam pomogao da shvatite da ova manipulacija sa Vašim imenom je protiv Vašeg akademskog i moralnog ugleda. Vama to niti treba niti to zaslužujete.

Stoga, kao zvaničnika koji predstavlja visoke akademske i moralne standarde, ja želim da Vi podignete svoj časni glas u ime Hebrejskog univerziteta protiv učešća Vašeg člana u ovoj fantomskoj komisiji koja je osmišljena radi poricanja genocida koji je počinjen nad bosanskim narodom i koji je osuđen od Međunarodnog suda u Hagu. To neće biti samo očito nepoštivanje međunarodnog prava, već i prezir ljudske čestitosti. Siguran sam da dijelimo gledište da takvo ponašanje nije niti moralno niti ljudski prihvatljivo i da stoga mora biti snažno osuđeno i zaustavljeno.
Vjerujući u Vaše dobro srce i Vaše duboko osjećanje i saosjećanje prema žrtvama holokausta i genocida, ostajem Vam vjeran i zahvalan na Vašoj časnoj prosudbi i Vašoj ispravnoj viziji za naše zajedničko čovječanstvo.
Iskreno Vaš,
Dr. Mustafa Cerić”

Izvor:saff.ba