To je njoj sadaka, a nama hedija: Priča o Beriri

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenose Buharija i Muslim (Šejhan), od Aiše, radijallahu anhu.

Povod nastanka

Povod nastanka hadisu je jedna žena koja se zvala Berira. Ona je bila razlog uspostavljanja tri sunneta. Bila je rob, pa pošto je dobila slobodu omogućeno joj je da bira da li će ostati sa svojim mužem, koji još nije bio oslobođen ili ne. Poslanik je tom prilikom rekao: ”Starateljstvo pripada onome koji oslobodi roba.” Jednom prilikom Allahov Poslanik je ušao u njenu kuću i domaćini su ga počastili hranom. Bio je to neki umak bez mesa. Pošto je Poslanik vidio kazan pun mesa upitao je :”A šta je sa mesom?” rekli su mu da je to Berira dobila kao sadaku, a on je rekao: ”To je njoj sadaka, a nama hedija.”

Komentar

Glavni junak događaja o kojem ovaj hadis govori je robinja Berira.  Ona je bila izuzetno lijepa. Imala je muža koji je također bio rob, zvao se Mugis. Aiša, radijallahu anha, željela je otkupiti Beriru, na način da izmiri sve njene obaveze prema vlasnicima. Međutim, oni su obećali

prihvatiti Aišinu ponudu ali da zadrže pravo starateljstva nad Berirom. Aiša je ispričala Poslaniku a on je rekao : ”Starateljstvo pripada onome ko oslobodi roba.” Berira je oslobođena i mogla je da bira da li će ostati sa svojim mužem Mugisom ili ne. Ona to doista nije htjela, jer nije voljela svoga muža. On je bio crni rob, a ona je bila lijepa Arapkinja. Jednom je rekla Poslaniku da nema nikakve potrebe za svojim mužem. Muž ju je neobično volio, a o tome nam priča Ibn Abbas, radijallahu anhuma: ”Beririn muž je bio rob kome je bilo ime Mugis. Kao da ga sada gledam kako ide za njom plačući toliko jako da su mu suze lile niz bradu.” Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, tada je rekao Abbasu: ”Abbase, zar se ne čudiš Mugisovoj ljubavi prema Beriri i Beririnoj mržnji prema njemu?” Potom je Poslanik rekao Beriri: ”A da si se vratila svome mužu?!”, a ona ga je upitala: ”Naređuješ li mi to, Allahov Poslaniče?”

”Ne, nego se zauzimam za njega”, reče on. A ona će na to: ”Nemam ja nikakve potrebe za njim.”

Ova žena je bila povod za donošenje još jednog pravnog rješenja koje se odnosi na čašćenje sadakom. Naime, kada je Poslanik došao u kuću gdje je živjela Berira, domaćini su ga počastili hljebom i umakom od kajmaka, a pošto je vidio lonac pun mesa pitao je za meso. Oni su mu rekli da je to sadaka koju je dobila Berira. Tada je Poslanik rekao da je to meso za nju sadaka a za njih poklon. Time je obznanio novo rješenje da se može od sadake počastiti gost ili neko od članova porodice.

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila D.

Izvor:akos.ba