Ovo su detalji iz Deklaracije o integracijama u EU i NATO-u koju je danas potpisala BiH

Tekst deklaracije ekskluzivno objavljujemo u njegovom izvornom obliku

BHRT je u cijelosti objavio deklaraciju danas usvojenu na Samitu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi.

Tekst deklaracije potpisane u Antaliji objavljujemo u njegovom izvornom obliku.

DEKLARACIJA USVOJENA NA SEECP

Mi, sudionici Samita Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), Predsjednici: g. Recep Tayyip Erdoğan, g. Milo Đukanović, gđa Vjosa Osmani-Sadriu, g. Milorad Dodik, g. Stevo Pendarovski; Premijeri: gđa Ana Brnabić, g. Aureliu Ciocoi, g. Andrej Plenković; Potpredsjednik Vlade: g. Dan Barna; Ministri vanjskih poslova: g. Svetlan Stoev, gđa Olta Xhaçka; Zamjenik ministra vanjskih poslova: g. Kostas Fragogiannis i ambasador Ljubljane.

U prisustvu Glavne tajnice Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) gđe Majlinde Bregu i Visokog predstavnika EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednika Europske komisije g. Josepa Borrella.

Potvrđujući našu predanost temeljnim načelima Povelje SEECP-a, Povelje UN-a, relevantnih dokumenata EU, OSCE-a i Vijeća Europe;

Ponavljajući našu predanost regionalnoj suradnji u Jugoistočnoj Europi (SEE) u okviru SEECP formata na uključivoj, obostrano korisnoj i jednakoj osnovi, kao glavnom alatu za jačanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta naše regije, utemeljenog na međunarodnom pravu, demokraciji, ljudskim pravima, temeljnim slobodama i vladavini zakona;
Pozdravljajući obilježavanje 25. godišnjice SEECP-a, koji je pokrenuo jedan jedinstveni okvir suradnje u našoj regiji i postavio temelj za sveobuhvatan politički forum za djelovanje u zajedničku korist;

Naglašavajući inkluzivnu ulogu SEECP-a u promicanju i jačanju regionalne povezanosti u političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom smislu, koju u svim područjima podržava Vijeće za regionalnu suradnju kao njegova operativna ruka.

Podsjećajući na prethodne deklaracije koje su šefovi država i vlada usvojili kao važne prekretnice u razvoju naše suradnje, posebno deklaraciju iz Sarajeva / Jahorine iz 2019. godine kojom se utire put Strategiji za Jugoistočnu Europu do 2030. godine i unapređenje okvira SEECP-a;

Potvrđujući zajedničku budućnost i zajedničku viziju jugoistočne Europe u jedinstvenoj, demokratskoj i prosperitetnoj Europi;

Prepoznajući, sa zabrinutošću, nedavne globalne izazove povezane s izbijanjem pandemije COVID-19 i njihov štetan socio-ekonomski utjecaj na regiju, te, istovremeno, pozdravljajući solidarnost koju su pokazali sudionici SEECP-a i pozitivne učinke regionalnih inicijativa u ovom razdoblju i stvaranje platformi za dijeljenje naučenih lekcija i pripreme za buduće regionalne reakcije u izbijanju pandemija;

Naglašavajući našu pojačanu predanost dogradnji i unapređenju SEECP-ovog okvira inkluzivne regionalne suradnje za unapređenje regionalne povezanosti, održivog rasta i društveno-ekonomskog razvoja, rješavanja novih i nastajućih sigurnosnih izazova, promicanja pravde, dobre uprave i vladavine prava, pomoći i mobilizacije međunarodnih i domaći resursa, uključujući i Službenu razvojnu pomoć (ODA) za olakšavanje postpandemijskog oporavka regije, uz puno poštivanje međunarodnih obveza i u skladu s našim europskim i euroatlantskim partnerima;

Naglašavajući značaj dobrosusjedskih odnosa i uzajamnog poštovanja;

Potvrđujući našu odlučnost da zajedno radimo na regionalnoj razini kako bi pružili odgovor na sve zajedničke izazove;

Dogovorili smo se o sljedećem:

EUROPSKA I EUROATLANTSKA VIZIJA

Jugoistočna Europa je neotuđivi dio europskog kontinenta. Ova regija, s Europskom unijom, dijeli temeljne vrijednosti i načela inkluzivnog i održivog razvoja. Sudionici prepoznaju mir i prosperitet potaknuti integracijom u EU i ističu zajedničku budućnost svih ekonomija jugoistočne Europe u EU. Sudionici napominju važnost ubrzanja konvergencije s EU i postizanja višeg životnog standarda u regiji.

Sudionici pozivaju EU da pojača proces proširenja za sudionike SEECP-a kako bi se regija zadržala na europskim temeljnim vrijednostima. Europska i euroatlantska integracija, utemeljena na trenutnim obvezama i težnjama pojedinih sudionika SEECP-a, presudna je za stabilnost i prosperitet regije.

Sudionici priznaju predanost i doprinos NATO-a stabilnosti i sigurnosti u regiji s ciljem jačanja političkog dijaloga i praktične suradnje. Pozdravljamo kontinuiranu potporu koju NATO pruža svojim partnerima u regiji.

Sudionici posebnu pozornost posvećuju slobodnom kretanju ljudi, podržavajući šengenski bezvizni režim za regiju JIE s EU.

Sudionici ponavljaju svoju čvrstu i iskrenu predanost multilateralnoj suradnji, utemeljenoj na zajedničkim vrijednostima i odgovornostima. To će biti u službi ne samo doprinošenja relevantnim procesima pristupanja EU, već i transformacije naših društava u skladu s globalnim zelenim i digitalnim putanjama. U tom smislu sudionici ističu prioritete socijalne inkluzije, održivog i inkluzivnog rasta, jačanja vladavine prava, demokratskih praksi i temeljnih sloboda te jačanja sigurnosti, mira i stabilnosti.

EU i regija međusobno su povezane i međusobno ovisne. Osim članstva nekih sudionika SEECP-a u EU, postoji neporeciva povijesna, kulturna i ekonomska povezanost s EU te zajednički i međusobno jačajući politički i ekonomski interes. Sudionici primjećuju imperativ jačanja unutarregionalne suradnje i suradnje s EU i ostalim regionalnim i globalnim dionicima, kako bi se nastavilo raditi na riješavanju zajedničkih izazova za opće dobro i na obostranu korist. U tim naporima sudionici prepoznaju važnost održavanja sinergije, usmjeravanja i učinkovitosti te uspostavljanja održivih i otvorenih kanala komunikacije unutar regije i s europskim institucijama.

Predani održivoj i prosperitetnoj budućnosti i suradnji kao ključnom oruđu na tom putu, Lideri preporučuju i odobravaju Strategiju jugoistočne Europe 2030. za unapređenje provedbe UN-ovih Ciljeva održivog razvoja i Agende za održivi razvoj 2030.

Odlučni da unaprijedimo prostor za neovisne medije i proširimo prostor za sudjelovanje civilnog društva u rješavanju potencijalnih nedostataka i demokratskih deficita u svim područjima upravljanja.

Podržati inicijative i procese koji unapređuju pomirenje među sudionicima SEECP-a.

Održivi razvoj, potpomognut zelenom i digitalnom tranzicijom, služit će regiji za potporu mirnim, inkluzivnim i održivim društvima, promicanje pravde, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda i jakih institucija te će pomoći u rješavanju hitnih izazova povezanih s gospodarskim rastom, nejednakim prihodima, demografijom i sigurnosti ljudi, siromaštvom, odlaskom kvalitetnih kadrova, depopulacijom i pristupom osnovnim uslugama koje određuju kvalitetu života.

Akcijski plan za Zajedničko regionalno tržište 2021. – 2024. dodatno će pomoći kapacitetima angažiranih gospodarstava u postizanju ciljeva SEE 2030. i pridonijeti ukupnom poboljšanju socijalno-ekonomskih izgleda čitave regije.

Sudionici ponavljaju svoju privrženost zajedničkim vrijednostima i potvrđuju svoju spremnost na daljnju europsku i euroatlantsku integraciju na temelju trenutnih obveza i težnji pojedinih sudionika SEECP-a.

EKONOMSKA SURADNJA

Potencijal jugoistočne Europe kao regije u smislu gospodarske suradnje do sada je nedovoljno iskorišten i zaslužuje veću pozornost. Sudionici SEECP-a dijele niz zajedničkih ekonomskih izazova koji zahtijevaju ciljani i koordinirani odgovor. Postoji značajan prostor za poboljšanje povezanosti između naših gospodarstava u različitim područjima: u trgovini, ulaganjima, infrastrukturi, ljudskom kapitalu, digitalnom i drugim. S druge strane, gospodarska povezanost s jedinstvenim tržištem EU trebala bi se i dalje produbljivati na obostranu korist.

Što se tiče trgovine, ukupan opseg izvoza unutar JIE predstavlja udio od oko 16% u ukupnom izvozu ekonomija JIE, nudeći značajnu razinu potencijala za jačanje regionalne trgovine. Osobito se povećava potencijal unutarregionalnog rasta trgovine uzimajući u obzir promicanje i olakšavanje trgovine između gospodarstava JIE. Sudionici podsjećaju na sveobuhvatnu mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini unutar regije i prepoznaju prednosti daljnjeg razvoja unutarregionalnih trgovinskih veza.

Odliv mozgova (odlazak kadrova) i depopulacija uzrokovani emigracijom i prirodnim uzrocima prijete smanjenjem zaliha ljudskog kapitala, dovode do nedostatka radne snage ili vještina i ograničenih kapaciteta za inovacije i usvajanje naprednih tehnologija. Regionalni demografski trendovi pokazuju starenje stanovništva, a ovisnost starijih osoba u regiji o radno sposobnom stanovništvu brzo će rasti u sljedećim desetljećima. Sudionici prepoznaju potrebu za hitnim djelovanjem na sveobuhvatan i holistički način, uz uključivanje svih relevantnih dionika, te za rješavanjem demografskih izazova i ublažavanjem njegovih negativnih učinaka. Sudionici stoga pozdravljaju aktivnosti koje je organiziralo predsjedavanje Ankare i pozivaju na nastavak ove prakse.

Sudionici se obvezuju staviti poseban naglasak na pitanja mladih – promicanjem obrazovnih mogućnosti, jačanjem izgleda za zapošljavanje, razvijanjem programa razmjene studenata, jer je ulaganje u mlade presudan faktor u održavanju demokratskih i održivih odnosa u regiji.

Mladi su najveće bogatstvo regije. Osigurati im održivu perspektivu prosperitetne i sigurne budućnosti predstavlja prioritet za svakog sudionika SEECP-a. Sudionici cijene regionalne strukture čija je misija da poboljšaju dobrobit i povezanost sa i među mladima u regiji.

Sudionice su dalje predane unapređivanju rodne ravnopravnosti, uključujući ekonomski sektor, i jačanju ekonomskog osnaživanja žena u skladu s Ciljem 5 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i Konvencijom Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.

Sudionici su predani poboljšanju dobrobiti i osiguranju socijalne uključenosti marginaliziranih i onih u osjetljivoj situaciji / ranjivih i marginaliziranih skupina i ljudi koji žive u riziku od siromaštva. Životne uvjete romske populacije treba poboljšati u područjima koja se tiču stanovanja, obrazovanja i pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Digitalna transformacija, osim što je kamen temeljac za praćenje globalne ekonomije, promiče inovativna rješenja i dostupnost uslugama i sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom. Sudionici pozivaju na nastavak i širenje napora na cijelu regiju u poboljšanju digitalne povezanosti i mogućnosti, te prepoznaju važnost razvoja digitalnih vještina i razmjene dobrih praksi.

Sudionici su naglasili ključnu ulogu potpore međunarodnom putovanju i turizmu u oporavku regionalnih i globalnih gospodarstava. U tu svrhu obnovili su svoju predanost omogućavanju inovativnih rješenja i mehanizama koji su neophodni za međunarodna putovanja ljudi. U tom kontekstu preporučili su širu praksu programa sigurnog turizma, što osigurava potrebne zdravstvene i higijenske mjere tijekom putovanja, prijevoza i u hotelima.

Sudionici prepoznaju hitni izazov klimatskih promjena i njihovih učinaka na regiju, od razornih prirodnih katastrofa do zagađenja zraka koje predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje i život i uzrokuju značajan gubitak biološke raznolikosti. Spremni su usko surađivati kako bi pridonijeli borbi protiv globalnih izazova klimatskih promjena i postizanju ambicioznih klimatskih ciljeva.

Potpuno svjesni izvanrednih gospodarskih izazova, neizmjernog potencijala regije i zajedničke vizije održive budućnosti, sudionici pozdravljaju Strategiju za Jugoistočnu Europu 2030. i obvezuju se na njezina načela i provedbu istih. Napredovanje na putu ka postizanju UN-ovih Ciljeva održivog razvoja u regiji, kako Strategija predviđa, put je ka miru i prosperitetu naših društava.

SIGURNOSNA SURADNJA

Sigurnosni izazovi i prijetnje evoluiraju svaki dan i prilagođavaju se promjenjivim globalnim okolnostima. U regiji se u posljednje vrijeme bilježi širenje starih i novih sigurnosnih pitanja: nestabilnost izvan naše regije pridonosi iregularnim migracijama, radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu, kao i rasizamu, diskriminaciji, ksenofobiji i s njima povezanom netrpeljivosti, antisemitizmu, islamofobiji, anti -Romskom ponašanju i govoru mržnje kako na internetu tako i izvan njega, organiziranom kriminalu i ilegalnoj trgovini ljudima, uključujući trgovinu ljudima i krijumčarenje malokalibarskog i lakog oružja, migracije, cyber sigurnost, hibridne prijetnje i dezinformacije i korupciju, kao i sve važnije prirodno i ljudsko stvaranje katastrofe. Sudionici potiču policijsku suradnju i pravnu pomoć u prevladavanju ovih izazova i prijetnji kao dio postojećih međunarodnih i regionalnih mehanizama suradnje.

Suzbijanje ovih prijetnji zahtijeva koordinirani pristup zasnovan na uzajamnom poštovanju i međusobnom povjerenju. Sudionici ističu da regionalna suradnja u području sigurnosti, u skladu s europskim i euroatlantskim strukturama, predstavlja najprikladnije i najučinkovitije sredstvo za jačanje otpornosti i minimiziranje negativnih učinaka.

Sudionici su naglasili važnost odlučnog djelovanja protiv terorizma u svim njegovima oblicima i manifestacijama. Sudionici pozdravljaju aktivnosti i forume za razmjenu organizirane pod Predsjedanjem Ankare o nizu hitnih sigurnosnih pitanja tijekom godine. Nadalje, prepoznaju i cijene visoku razinu solidarnosti među sudionicima SEECP-a, kao i dosljednu i učinkovitu suradnju s EU-om i njezinim institucijama.

Sudionici su naglasili potrebu za borbom protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma, islamofobije, anti-romskog ponašanja, kao i govora mržnje na internetu ili van njega te bilo koje vrste ekstremizma te su prepoznali važnost obrazovanja i podizanja svijesti za uklanjanje stvaranja negativnih stereotipa o osobama.

Sudionici pohvaljuju ulogu RCC-a u okupljanju pod jedan kišobran različitih regionalnih sigurnosnih platformi i organizacija s ciljem izbjegavanja preklapanja i poboljšanja učinkovitosti na poljima suradnje kao što su: Tijela za nacionalnu sigurnost Jugoistočne Europe (SEENSA); Šefovi vojno-obavještajnih službi za Jugoistočnu Europu (SEEMIC), kontrola malokalibarskog i lakog oružja (SALW), zajedno s UNDP-om i Centrom za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja za jugoistočnu Europu (SEESAC). Nadalje, vodeća uloga RCC-a u konceptu Integrativnog upravljanja unutarnjom sigurnošću (IISG), izgrađenog na suradnji u PCVE-CT, u borbi protiv organiziranog kriminala predstavlja dobar korak ka boljoj suradnji na tim poljima na širem području JIE.

Kao što je već viđeno kroz brojne prirodne i umjetne katastrofe, posebno potrese i poplave, nanesenim regiji posljednjih desetljeća, suradnja i solidarnost su pravni lijek bez alternative. Prevencija i spremnost najbolji su recept za izbjegavanje katastrofalnih posljedica. Pandemija COVID-19, globalni izazov bez presedana u povijesti čovječanstva, dramatično je pokazala važnost međuovisnosti, međusobnog oslanjanja i suradnje. U tu svrhu, mi čelnici sudionika SEECP-a pozivamo dotične prijestolnice i RCC da usko surađuju u poticanju i jačanju podizanja svijesti u regiji o rizicima od katastrofe, s ciljem osiguravanja usklađenosti pripremljenosti sudionika SEECP-a i mehanizma za prevenciju, usklađenih s EU mehanizmom civilne zaštite i NATO-ovim Euroatlantskim centrom za koordinaciju odgovora na katastrofe, te ostalim relevantnim regionalnim i globalnim dionicima. Budući da će prirodne katastrofe i katastrofe koje stvara čovjek, uključujući pandemije, i dalje mučiti svijet i regiju, upotreba regionalnih mehanizama i protokola za suradnju i pomoć bit će važan faktor u razmjeni iskustava, poticanju preventivnih akcija, smanjenju rizika i jačanju otpornosti dok se suočavamo s novim izazovima.

Izvor:fokus.ba